Χρόνος Απάντησης
Σε εργάσιμες ημέρες
Βιολογικό
Δείγμα
ΜεθοδολογίαΑνάλυσηΚωδικός
Εξέτασης

flow cytometry

Yπηρεσίες
Κυτταρομετρίας
Ροής

Το Τμήμα Κυτταρομετρίας Ροής του εργαστηρίου Genotypos Science Labs υποστηρίζει Δημόσια και Ιδιωτικά Νοσοκομεία της Ελλάδας, ιδιώτες ιατρούς και άλλα διαγνωστικά κέντρα και εργαστήρια με εξετάσεις που αφορούν το σύνολο των αιματολογικών νεοπλασιών και τη μέτρηση λεμφοκυτταρικών πληθυσμών επιλογής.

Το Τμήμα διαθέτει state-of-the-art εργαστηριακό εξοπλισμό, ειδικά εκπαιδευμένο ιατρικό, επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό που διασφαλίζει την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Το Τμήμα στελεχώνεται από εξειδικευμένο Αιματολόγο και πιστοποιημένο υπεύθυνο κυτταρομετρίας από την European Society of Clinical Cell Analysis (ESCCA) και την Αμερικάνικη Εταιρεία Κλινικής Παθολογίας (Specialist in Cytometry, ASCP).

Οργανα και εξοπλισμός

Αναλυτές

Το Τμήμα έχει εξοπλιστεί με ένα κυτταρόμετρο τύπου BD FACS CANTO II με 3 lasers (blue, red, violet) 8 παραμέτρων που επιτρέπουν συνολικά την εκτίμηση 10 φαινοτυπικών παραμέτρων ταυτόχρονα σε κάθε κύτταρο.

Αντιδραστήρια

Για τις αναλύσεις χρησιμοποιούνται πιστοποιημένα αντιδραστήρια των διακεκριμένων εταιρειών BD Biosciences, Invitrogen και CedarLane.

Έλεγχος Ποιότητας

Εφαρμόζεται καθημερινός ποιοτικός έλεγχος με πρότυπα IVD σφαιρίδια και με το πρότυπο ανάλυσης OneFlow (Euroflow consortium). Το Τμήμα συμμετέχει επιτυχώς στα σχήματα του NEQAS για την PNH και τη μέτρηση λεμφοκυτταρικών υποπληθυσμών (Immune monitoring) και στο σχήμα ελέγχου ποιότητας της Ελληνικής Εταιρείας Κυτταρομετρίας.

Λογισμικά Ανάλυσης

Για την ανάλυση των αποτελεσμάτων χρησιμοποιούνται τα επικυρωμένα λογισμικά ανάλυσης BD FACSDiva™ και BD FACSCanto™ Software της εταιρείας BD.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ

Οι προσφερόμενες αναλύσεις καλύπτουν όλο το εύρος των πιθανών κλινικά σημαντικών αναλύσεων σε περιφερικό αίμα και μυελό των οστών. Μεταξύ άλλων πραγματοποιείται απόλυτη μέτρηση λεμφοκυτταρικών υποπληθυσμών επιλογής, όπως π.χ. μέτρηση των CD4 και CD8 Τ λεμφοκυττάρων σε ασθενείς με HIV λοίμωξη, μέτρηση απόλυτου αριθμού Β λεμφοκυττάρων μετά από χορήγηση μονοκλωνικών αντισωμάτων (Rituximab κ.α.). Όσον αφορά πολύπλοκα αιματολογικά νοσήματα (λεμφοϋπερπλαστικά σύνδρομα, λευχαιμίες), το Τμήμα διαθέτει το σύνολο των αντιδραστηρίων για να συμβάλει στην ορθή και έγκαιρη μέτρηση, διαφοροδιάγνωση και υποτύπιση. 


Lymphocytic subpopulations
CD3, CD4, CD8, CD16, CD19, CD20, CD45, CD56, TCRγδ 


Lymphoid screening Panel
CD3, CD4, CD5, CD8, CD19, CD20, CD38, CD45, CD56, Kappa, Lambda, TCRγδ 


B-NHL Panel (Reflex)
CD5, CD10, CD11c, CD19, CD20, CD23, CD25, CD38, CD43, CD45, CD79b, CD81, CD103, CD148, CD180, CD200, CD305 (LAIR) 


T-NHL Panel (Reflex)
CD2, CD3, CD4, CD5, CD7, CD8, CD10, CD11c, CD16, CD26, CD30, CD45, CD45RA, CD45RO, CD56, CD57, TCRαβ, TCDγδ 


AML/ALL/MDS screening Panel
cyCD3, sCD3, CD7, CD10, CD11b, CD13, CD16, CD19, CD34, cyCD79a, CD117, HLADR, cyMPO


AML Panel (Reflex)
CD10, CD11b, CD13, CD14, CD16, CD33, CD34, CD35, CD36, CD38, CD45, CD61, CD64, CD71, CD105, CD117, CD123, CD203c, HLADR, IREM 


ALL Panel (Reflex)
CD1a, cyCD3, sCD3, CD5, CD10, CD19, CD22, CD34, CD38, CD99, cyIgM, nuTdT 


Plasma cell dyscrasias
CD19, CD27, CD28, CD38, CD45, CD56, CD81, CD117, CD138, β2MG, cyKappa, cyLambda


PNH
CD14, CD15, CD24, CD45, CD59, CD64, FLAER, CD235a