Χρόνος Απάντησης
Σε εργάσιμες ημέρες
Βιολογικό
Δείγμα
ΜεθοδολογίαΑνάλυσηΚωδικός
Εξέτασης

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Μοριακής Ογκολογίας και Στοχεύουσας Θεραπείας | 4-5 Σεπτεμβρίου 2020

Ένα ιδιαίτερα πετυχημένο συνέδριο, παρά τις δυσκολίες της εποχής, και μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση-debate για ένα σοβαρότατο θέμα.

Το πρόγραμμα του συνεδρίου: