Χρόνος Απάντησης
Σε εργάσιμες ημέρες
Βιολογικό
Δείγμα
ΜεθοδολογίαΑνάλυσηΚωδικός
Εξέτασης

Μοριακή
Ογκολογία

Η ΒιοΑναλυτική-ΓενόΤυπος Α.Ι.Ε. (σήμερα GENOTYPOS Science Labs) δημιουργήθηκε το Δεκέμβριο του 2004 για να δώσει υπόσταση στην έννοια της αξιόπιστης και κλινικά χρήσιμης γενετικής ανάλυσης, μετατρέποντας επιτεύγματα της σύγχρονης έρευνας στη Γενετική του ανθρώπου σε χρήσιμα εργαστηριακά εργαλεία στην Αιματολογία, την Ογκολογία και σε άλλα Βιοϊατρικά πεδία.

Είναι το πρώτο εργαστήριο Γενετικής στην Ελλάδα που πήρε πιστοποιητικό του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) βάσει των απαιτήσεων του διεθνούς προτύπου ISO 15189, το οποίο και εμπλουτίζει έκτοτε συνεχώς με νέες εξετάσεις, έχει συμμορφωθεί με τoν Ευρωπαϊκό Κανονισμό προστασίας των προσωπικών δεδομένων (GDPR), ενώ είναι το μόνο Κέντρο στη χώρα μας που διαθέτει επίσης και πιστοποιητικό ISO 27001, το μόνο πρότυπο για την ασφάλεια των πληροφοριών.

Τα τμήματα που διαθέτει η Εταιρεία GENOTYPOS Science Labs είναι:

Τμήμα Μοριακής Ογκολογίας

Τμήμα Μοριακής Μικροβιολογίας

Τμήμα Γενετικής & Γονιδιωματικής (NGS) ανάλυσης

Τμήμα Κυτταρογενετικής/Μοριακής Κυτταρογενετικής

Τμήμα Κυτταρομετρίας Ροής

Τμήμα Ιστοπαθολογίας

Τμήμα Βιοπαθολογίας

Η Εταιρεία μας προσφέρει κλινικού επιπέδου ανάλυση δεδομένων NGS μέσω της τεχνολογίας SOPHiA GENETICS’ collective Artificial Intelligence (SOPHiA™), η οποία ανιχνεύει, χαρακτηρίζει και ταξινομεί όλα τα είδη γενετικών παραλλαγών. H συλλογή κλινικής σημασίας πληροφορίας για τους συμπαγείς όγκους και τις αιματολογικές νεοπλασίες γίνεται με τη χρήση τoυ δικτύου OncoPortal™ της πλατφόρμας SOPHiA DDM® (SOPHiA™), το οποίο παρέχει πλήρεις χαρακτηρισμούς των σχέσεων μεταξύ γενετικών παραλλαγών, νοσημάτων και θεραπευτικών πρωτοκόλλων.

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ

Στο Τμήμα Μοριακής Ογκολογίας διενεργείται σειρά εξετάσεων που περιλαμβάνει την ολιστική διαχείριση των ιστολογικών παρασκευασμάτων, από την πλήρη παθολογοανατομική εκτίμηση/διάγνωση, ανοσοϊστοχημική ανάλυση, καθώς και διαφόρων επιπέδων μοριακή διερεύνηση για γονιδιακές μεταλλάξεις και χρωμοσωμικές αναδιατάξεις (FISH, IHC), ενώ υπάρχει επίσης η δυνατότητα εξέτασης υγρής βιοψίας (ctDNA στο πλάσμα) με RT-PCR και Γονιδιωματική Ανάλυση (NGS).

Το Κέντρο μας προσφέρει εξετάσεις Μοριακής και Κυτταρογενετικής για τις εξής κατηγορίες συμπαγών όγκων:

 • Πνεύμονα
 • Γαστρεντερικού Συστήματος
 • Μαστού/Ωοθηκών
 • Τραχήλου Μήτρας/Ενδομητρίου
 • Προστάτη/Ουροδόχου κύστης
 • Νεφρών
 • Θυρεοειδούς
 • Κεφαλής/Τραχήλου
 • Δέρματος
 • Σιελογόνων Αδένων (βλεννοεπιδερμοειδές καρκίνωμα)
 • Νευρογενείς
 • Μαλακών μορίων
 • Ινοβλαστικούς/μυοϊνοβλαστικούς
 • Γραμμωτών μυικών ινών
 • Οστών

PANEL ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ

Ειδικές εξετάσεις που προσφέρονται αποκλειστικά από το Τμήμα Μοριακής Ογκολογίας της GENOTYPOS Science Labs:

Α. ΕΠΙΚΤΗΤΟΙ ΟΓΚΟΙ

LUNG panel

Πρόκειται για in house σχεδιασμένο και επικυρωμένο πάνελ 29 γονιδίων βασισμένο στις οδηγίες των: College of American Pathology (CAP), International Association for the Study of Lung Cancer (IASLC), Association of Molecular Pathology (AMP) του 2018.

mTOR, NF1, PTEN, RIT1, TP53, TSC1, TSC2, AKT1, ALK , BRAF, DDR2, EGFR, ERBB2, ERBB4, FBXW7, FGFR1, FGFR3, HRAS, IDH1, IDH2, KIT, KRAS, MAP2K1, MET, NOTCH1, NRAS, PDGFRA, PIK3CA, STK11.
Fusion genes
: ALK, FGFR1, FGFR2, NTRK1, NTRK3, RET, ROS1, NRG1

SOLID TUMOR SOLUTION general panel

Πρόκειται για εμπορικά διαθέσιμο πάνελ (SOPHiA GENETICS) που συμπεριλαμβάνει 42 γονίδια για διάφορους τύπους συμπαγών όγκων:

AKT1, ALK, BRAF, CDK4, CDKN2A, CTNNB1, DDR2, DICER1, EGFR, ERBB2, ERBB4, FBXW7, FGFR1, FGFR2, FGFR3, FOXL2, GNA11, GNAQ, GNAS, H3F3A, H3F3B, HIST1H3B, HRAS, IDH1, IDH2, KIT, KRAS, MAP2K1, MET, MYOD1, NRAS, PDGFRA, PIK3CA, PTPN11, RAC1, RAF1, RET, ROS1, SF3B1, SMAD4, TERT, TP53.
Fusion genes: ALK, BRAF, EGFRvIII, FGFR1, FGFR2, FGFR3, NTRK1, NTKR3, PPARG, RET, ROS1
Συμπεριλαμβάνει MSI

ΤruSight Oncology 500 panel

Πρόκειται για εμπορικά διαθέσιμο πάνελ (Illumina) που συμπεριλαμβάνει 523 γονίδια για ΟΛΟΥΣ τους τύπους συμπαγών όγκων. Παράλληλα, είναι η πλέον αξιόπιστη μέθοδος ανίχνευσης του ΤΜΒ (Tumor Mutational Burden) και της Μικροδορυφορικής Αστάθειας (ΜSI, Microsatellite Instability), ενώ ανιχνεύονται επίσης, τα σημαντικότερα υβριδικά RNAs (55 fusion genes).

B. ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥΜΕΝΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ

HEREDITARY CANCER SOLUTION general panel

Πρόκειται για εμπορικά διαθέσιμο panel (SOPHiA GENETICS) που συμπεριλαμβάνει 27 γονίδια για διάφορους τύπους κληρονομούμενου καρκίνου:

APC, ATM, BARD1, BRCA1, BRCA2, BRIP1, CDH1, CHEK2, EPCAM, FAM175A, MLH1, MRE11A, MSH2, MSH6, MUTYH, NBN, PALB2, PIK3CA, PMS2, PMS2CL, PTEN, RAD50, RAD51C, RAD51D, STK11, TP53, XRCC2.

PANEL κληρονομούμενου καρκίνου

Πρόκειται για εμπορικά διαθέσιμο πάνελ (NIPD GENETICS) που συμπεριλαμβάνει 62 γονίδια για διάφορους τύπους κληρονομούμενου καρκίνου:

APC, ATM, BAP1, BARD1, BMPR1A, BRCA1, BRCA2, BRIP1, CDH1, CDK4, CDKN2A, CHEK2, DDB2, DICER1, EPCAM, ERCC1, ERCC2, ERCC3, ERCC4, ERCC5, FANCA, FANCB, FANCC, FANCD2, FANCE, FANCF, FANCG, FANCI, FANCL, FANCM, GREM1, HOXB13, MEN1, MLH1, MRE11, MSH2, MSH6, MUTYH, NBN, PALB2, PMS2, POLD1, POLE, POLH, PTEN, RAD50, RAD51C, RAD51D, RB1, RET, SDHAF2, SDHB, SDHC, SDHD, SLX4, SMAD4, SMARCA4, STK11, TP53, VHL, XPA, XPC.

PANEL προδιάθεσης καρκίνου παχέος εντέρου

Πρόκειται για εμπορικά διαθέσιμο πάνελ (NIPD GENETICS) που συμπεριλαμβάνει 17 γονίδια που σχετίζονται με τον κληρονομούμενο καρκίνο του παχέος εντέρου: 

APC, BMPR1A, CDH1, CHECK2, EPCAM, GREM1, MLH1, MSH2, MSH6, MUTYH, PMS2, POLD1,POLE, PTEN, SMAD4, STK11, TP53.

PANEL προδιάθεσης συνδρόμου LYNCH

Πρόκειται για εμπορικά διαθέσιμο πάνελ (NIPD GENETICS) που συμπεριλαμβάνει 5 γονίδια που σχετίζονται με τον κληρονομούμενο μη πολυποδιακό καρκίνο του παχέος εντέρου (σύνδρομο LUNCH): 

MLH1, MSH2, MSH6, PSM2, EPCAM.

PANEL προδιάθεσης συνδρόμου πολυποδίασης

Πρόκειται για εμπορικά διαθέσιμο πάνελ (NIPD GENETICS) που συμπεριλαμβάνει 7 γονίδια που σχετίζονται με την οικογενή αδενωματώδη πολυποδίαση (FAP): 

APC, MUTYH, ΒΜPR1A, POLE, POLD1, SMAD4, STK11.

PANEL προδιάθεσης γαστρικού καρκίνου

Πρόκειται για εμπορικά διαθέσιμο πάνελ (NIPD GENETICS) που συμπεριλαμβάνει 14 γονίδια που σχετίζονται με τον γαστρικό καρκίνο: 

APC, BMPR1A, CDH1, EPCAM, MLH1, MSH2, MSH6,PMS2, SDHB, SDHC, SDHD, SMAD4, STK11, TP53.

PANEL προδιάθεσης καρκίνου του παγκρέατος

Πρόκειται για εμπορικά διαθέσιμο πάνελ (NIPD GENETICS) που συμπεριλαμβάνει 17 γονίδια που σχετίζονται με τον καρκίνο του παγκρέατος: 

APC, ATM, BMPR1A, BRCA1, BRCA2, CDK4, CDKN2A, EPCAM, MEN1, MLH1, MSH2, MSH6,PALB2, SMAD4, STK11, TP53, PMS2.

PANEL προδιάθεσης καρκίνου μαστού/ωοθηκών

Πρόκειται για εμπορικά διαθέσιμο πάνελ (NIPD GENETICS) που συμπεριλαμβάνει 26 γονίδια που σχετίζονται με τον κληρονομούμενο καρκίνο μαστού/ωοθηκών: 

ΑΤΜ, ΒΑRD1, BRCA1, BRCA2, BRIP1, CDH1, CHEK2, DICER1, EPCAM, MLH1, MRE11, MSH2, MSH6, MUTYH, NBN, PALB2, PMS2, POLD1, POLE, PTEN, RAD50, RAD51C, RAD51D, SMARCA4, STK11, TP53.

PANEL προδιάθεσης καρκίνου του προστάτη

Πρόκειται για εμπορικά διαθέσιμο πάνελ (NIPD GENETICS) που συμπεριλαμβάνει 15 γονίδια που σχετίζονται με τον καρκίνο του προστάτη: 

ATM, BRCA1, BRCA2, CHEK2, EPCAM, HOXB13, MLH1, MSH2, MSH6, NBN, PALB2, PMS2, RAD51D, TP53, PTEN.

PANEL προδιάθεσης καρκίνου των νεφρών

Πρόκειται για εμπορικά διαθέσιμο πάνελ (NIPD GENETICS) που συμπεριλαμβάνει 13 γονίδια που σχετίζονται με τον καρκίνο των νεφρών:

ΒΑP1, EPCAM, MLH1, MSH2, MSH6, PMS2, TP53, PTEN, VHL, SDHB, SDHC, SDHD, SDHAF2.

PANEL προδιάθεσης κακοήθους καρκίνου του δέρματος (μελανώματος)

Πρόκειται για εμπορικά διαθέσιμο πάνελ (NIPD GENETICS) που συμπεριλαμβάνει 7 γονίδια που σχετίζονται με το κακόηθες μελάνωμα: 

ΒΑP1, BRCA2, CDK4, CDKN2A, PTEN, RB1, TP53.

PANEL προδιάθεσης προδιάθεσης παραγαγγλοιώματος - φαιοχρωμοκυττώματος

Πρόκειται για εμπορικά διαθέσιμο πάνελ (NIPD GENETICS) που συμπεριλαμβάνει 6 γονίδια που σχετίζονται με το παραγαγγλοίωμα/φαιοχρωμοκύττωμα: 

RET, SDHAF2, SDHB, SDHC, SDHD, VHL.

Καρκίνος θυρεοειδούς

Περιλαμβάνει την πλήρη νουκλεοτιδική ανάλυση του γονιδίου RET (Σύνδρομο MEN2) που σχετίζεται με τον καρκίνο του θυρεοειδούς.

Καρκίνος παραθυρεοειδούς

Περιλαμβάνει την πλήρη νουκλεοτιδική ανάλυση του γονιδίου ΜΕΝ1 που σχετίζεται με τον καρκίνο του παραθυρεοειδούς.

RADIOMICS

Η επόμενη ημέρα στην επιλογή της καλύτερης θεραπευτικής στρατηγικής αντιμετώπισης και παρακολούθησης της θεραπείας και εξέλιξης του καρκίνου.

Με τη συλλογή απεικονιστικών δεδομένων (CT-scans, MRI ή PET-CT), βιολογικών δεδομένων (αναλύσεις Βιοδεικτών), κλινικών δεδομένων καθώς και τη χρήση κατάλληλων αλγορίθμων σε συνδυασμό με την αναλυτική δυνατότητα της SOPHiA DDM, επιτυγχάνεται:

 • Πρόβλεψη της εξέλιξης του όγκου
 • Αξιολόγηση της επιτυχίας του αποτελέσματος της θεραπείας
 • Σωστότερη στρωματοποίηση των ασθενών
 • Επίτευξη βέλτιστου θεραπευτικού αποτελέσματος