Χρόνος Απάντησης
Σε εργάσιμες ημέρες
Βιολογικό
Δείγμα
ΜεθοδολογίαΑνάλυσηΚωδικός
Εξέτασης

10.12.2020 Βράβευση Health Business Awards 2018

Βράβευση του Εργαστηρίου Γενότυπος Science Labs για την ανάπτυξη και εφαρμογή Whole Exome Sequencing στην Ελλάδα από τα Health Business Awards 2018