Χρόνος Απάντησης
Σε εργάσιμες ημέρες
Βιολογικό
Δείγμα
ΜεθοδολογίαΑνάλυσηΚωδικός
Εξέτασης

13.01.2017 Health Business Awards 2017

Βράβευση του Εργαστηρίου Γενότυπος Science Labs για την ανάπτυξη και εφαρμογή Clinical Exome Sequencing στην Ελλάδα από τα Health Business Awards 2017