Χρόνος Απάντησης
Σε εργάσιμες ημέρες
Βιολογικό
Δείγμα
ΜεθοδολογίαΑνάλυσηΚωδικός
Εξέτασης

O ΓΕΝΟΤΥΠΟΣ SCIENCE LABS στο 9ο Συνέδριο της Ελληνικής & Διεθνούς Εταιρείας Μοριακά Στοχευμένων & Εξατομικευμένων Θεραπειών

Το εργαστήριο ΓΕΝΟΤΥΠΟΣ SCIENCE LABS στο πρώτο ¨ζωντανό¨ Ογκολογικό Συνέδριο μετά από τον περιορισμό λόγω Κορωνοϊού έδωσε το παρόν μετά από επίσημη πρόταση από την Οργανωτική Επιτροπή του 9ου Συνεδρίου της Ελληνικής & Διεθνούς Εταιρείας Μοριακά Στοχευμένων & Εξατομικευμένων Θεραπειών.