Χρόνος Απάντησης
Σε εργάσιμες ημέρες
Βιολογικό
Δείγμα
ΜεθοδολογίαΑνάλυσηΚωδικός
Εξέτασης

O ΓΕΝΟΤΥΠΟΣ στο Ογκολογικό Συνέδριο Κεντρικής Ελλάδας