Χρόνος Απάντησης
Σε εργάσιμες ημέρες
Βιολογικό
Δείγμα
ΜεθοδολογίαΑνάλυσηΚωδικός
Εξέτασης

2020-5: Συμμετοχή στο Διαδικτυακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ιατρικής Σχολής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης