Χρόνος Απάντησης
Σε εργάσιμες ημέρες
Βιολογικό
Δείγμα
ΜεθοδολογίαΑνάλυσηΚωδικός
Εξέτασης

2020-3: Συμμετοχή στο European Society of Human Genetics 2020, Διδικτυακό Συνέδριο