Χρόνος Απάντησης
Σε εργάσιμες ημέρες
Βιολογικό
Δείγμα
ΜεθοδολογίαΑνάλυσηΚωδικός
Εξέτασης

2020-2: Παρουσίαση στην Ημερίδα της Sophia Genetics, Sao Paolo, Bραζιλία 10 Μαρτίου