Χρόνος Απάντησης
Σε εργάσιμες ημέρες
Βιολογικό
Δείγμα
ΜεθοδολογίαΑνάλυσηΚωδικός
Εξέτασης

2020-1: Παρουσίαση στην 2η Πανελλήνια Ημερίδα του IATRICA, Ιωάννινα 21-23 Φεβρουαρίου