Χρόνος Απάντησης
Σε εργάσιμες ημέρες
Βιολογικό
Δείγμα
ΜεθοδολογίαΑνάλυσηΚωδικός
Εξέτασης

09.12.2021 O ΓΕΝΟΤΥΠΟΣ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ