Χρόνος Απάντησης
Σε εργάσιμες ημέρες
Βιολογικό
Δείγμα
ΜεθοδολογίαΑνάλυσηΚωδικός
Εξέτασης

01.05.2020 Ερωτηματολόγιο του Π.Ο.Υ. για τη Μοριακή Διάγνωση του SARS-CoV-2. Αξιολόγηση του εργαστηρίου μας.