Χρόνος Απάντησης
Σε εργάσιμες ημέρες
Βιολογικό
Δείγμα
ΜεθοδολογίαΑνάλυσηΚωδικός
Εξέτασης

14.09.2021 Οδηγός Τιμών για εξετάσεις σχετικές με την (COVID-19)