Χρόνος Απάντησης
Σε εργάσιμες ημέρες
Βιολογικό
Δείγμα
ΜεθοδολογίαΑνάλυσηΚωδικός
Εξέτασης

16.04.2020 Νέος Κορωνοϊός SARS-CoV-2 (COVID-19): Τρόπος εξάπλωσης και μηχανισμοί άμυνας