Χρόνος Απάντησης
Σε εργάσιμες ημέρες
Βιολογικό
Δείγμα
ΜεθοδολογίαΑνάλυσηΚωδικός
Εξέτασης

20.03.2020 Νέος Κορωνοϊός SARS-CoV-2 (COVID-19): Μύθοι και πραγματικότητα!