Χρόνος Απάντησης
Σε εργάσιμες ημέρες
Βιολογικό
Δείγμα
ΜεθοδολογίαΑνάλυσηΚωδικός
Εξέτασης

13.03.2020 Μοριακοί Διαγνωριστικοί Έλεγχοι για Κορωνοϊό (COVID-19)