Χρόνος Απάντησης
Σε εργάσιμες ημέρες
Βιολογικό
Δείγμα
ΜεθοδολογίαΑνάλυσηΚωδικός
Εξέτασης

11.05.2020 Διαπίστευση από το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης για τη Μοριακή Ανίχνευση του Κορωνοϊού