Χρόνος Απάντησης
Σε εργάσιμες ημέρες
Βιολογικό
Δείγμα
ΜεθοδολογίαΑνάλυσηΚωδικός
Εξέτασης

Κατάλογος Εξετάσεων

Συμπαγείς
Όγκοι

ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΟΓΚΟΙ

8003Καρυότυπος συμπαγούς όγκουG-bandingΧειρουργική βιοψία, FNA, Πλευριτικό υγρό, Ασκητικό υγρό15

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΑ

8791EGFR: (ex18), (ex19), (ex20), (ex21)Real-Time PCR (CE-IVD)Ιστός βιοψίας ή 2 τομές παραφίνης των 5μm7
8791EGFR: (ex18), (ex19), (ex20), (ex21) σε υγρή βιοψίαReal-Time PCR (CE-IVD)10ml ολικού Αίματος σε ειδικά σωληνάρια (streck tubes-BCT)5
8047Ανακατατάξεις ALK (FISH)FISH2-3 τομές παραφίνης των 4μm, μονιμοποιημένες σε πλακάκι10
8788Ανακατατάξεις ALK (FISH)ΑΝΟΣΟΪΣΤΟΧΗΜΕΙΑΚύβος παραφίνης ή 4 τομές παραφίνης των 4μm, μονιμοποιημένες σε πλακάκι5
8789PD-L1ΑΝΟΣΟΪΣΤΟΧΗΜΕΙΑΚύβος παραφίνης ή 3 τομές παραφίνης των 4μm, μονιμοποιημένες σε πλακάκι10
8048Aνακατατάξεις ROS1 FISH2-3 τομές παραφίνης των 4μm, μονιμοποιημένες σε πλακάκι10
8049Ανακατατάξεις RET (10q11)FISH2-3 τομές παραφίνης των 4μm, μονιμοποιημένες σε πλακάκι10
8852ROS1 (sp364)ΑΝΟΣΟΪΣΤΟ-
ΧΗΜΕΙΑ
Κύβος παραφίνης ή 2 τομές παραφίνης των 3μm, μονιμοποιημένες σε πλακάκι4
8094MET (γονιδιακή ενίσχυση) (7q31)FISH2-3 τομές παραφίνης των 4μm, μονιμοποιημένες σε πλακάκι10
8095HER2/neu (ΕRΒΒ2) (γονιδιακή ενίσχυση) (17)(q11)FISH2-3 τομές παραφίνης των 4μm, μονιμοποιημένες σε πλακάκι10
8535BRAF V600E/K, c.1799T>AReal-Time PCRΙστός βιοψίας/2 Τομές παραφίνης των 5μm5
8096FGFR1 (γονιδιακή ενίσχυση) (8p11)FISH2-3 τομές παραφίνης των 4μm, μονιμοποιημένες σε πλακάκι10
20072KRAS/NRAS (εξώνια 2,3,4) και BRAF (εξώνια 1-18)NGSΙστός βιοψίας/3 Τομές παραφίνης των 5μm10
8557PANEL σποραδικού καρκίνου πνεύμονα (29 γονίδια): NRAS, DDR2, RIT1, mTOR, ERBB4, ALK, IDH1, PIK3CA, KIT, PDGFRa, FGFR3, FBXW7, BRAF, EGFR, MET, FGFR1, NOTCH1, TSC1, PTEN, HRAS, KRAS, AKT1, MAP2K1, IDH2, TSC2, ERBB2 , TP53, NF1, STK11; Fusion genes: ALK, FGFR1, FGFR2, NTRK1, NTRK3, RET, ROS1, NRG1NGSΙστός βιοψίας/6-8 Τομές παραφίνης των 10μm10

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΚΟY ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Καρκίνος παχέος εντέρου και ορθού

8529BRAF μετάλλαξη V600E/KReal-Time PCRΙστός βιοψίας ή 2 τομές παραφίνης των 5μm5
8538UGT1A1Fragment Analysis3-5ml Αίματος με αντιπηκτικό EDTA5
20072KRAS/NRAS (εξώνια 2,3,4) και BRAF (εξώνια 1-18)NGSΙστός βιοψίας ή 3 τομές παραφίνης των 5μm10
8539Μικροδορυφορική Αστάθεια (MSI)Fragment AnalysisΙστός βιοψίας ή 1 πλακάκι hematoxylin-eosin κ’ 4 τομές παραφίνης των 10μm κ’ 3-5ml Αίματος με αντιπηκτικό EDTA10
8793Διερεύνηση Μικροδορυφορικής Αστάθειας έναντι των MMR πρωτεϊνών (MLH1, MSH2, MSH6, PMS2)ΑΝΟΣΟΪΣΤΟΧΗΜΕΙΑ4 τομές παραφίνης των 3μm, μονιμοποιημένες σε πλακάκι10
8818PANEL προδιάθεσης καρκίνου παχέος εντέρου (17 γονίδια): APC, BMPR1A, CDH1, CHECK2, EPCAK, GREM1, MLH1, MSH2, MSH6, MUTYH, PMS2, POLD1,POLE, PTEN, SMAD4, STK11, TP53NGSΕιδικό kit συλλογής12

Κληρονομούμενος μη πολυποδιακός καρκίνος του παχέος εντέρου και του ορθού (HNPCC) – Σύνδρομο Lynch

8539Μικροδορυφορική Αστάθεια (MSI)Fragment AnalysisΙστός βιοψίας ή 1 πλακάκι hematoxylin-eosin κ’ 4 τομές παραφίνης των 10μm κ’ 3-5ml Αίματος με αντιπηκτικό EDTA10
8793Διερεύνηση Μικροδορυφορικής Αστάθειας έναντι των MMR πρωτεϊνών (MLH1, MSH2, MSH6, PMS2)ΑΝΟΣΟΪΣΤΟΧΗΜΕΙΑ4 τομές παραφίνης των 3μm, μονιμοποιημένες σε πλακάκι10
8535BRAF V600E/K, c.1799T>AReal-Time PCRΙστός βιοψίας ή 3 τομές παραφίνης των 5μm5
8540PANEL συνδρόμου LYNCH (5 γονίδια): MLH1, MSH2, MSH6, PSM2, EPCAMNGS3-5ml Αίματος με αντιπηκτικό EDTA10

Οικογενής Αδενοματώδης Πολυποδίαση (FAP)

8541APCMLPA3-5ml Αίματος με αντιπηκτικό EDTA10
8819PANEL προδιάθεσης συνδρόμου πολυποδίασης (7 γονίδια): APC, MUTYH, ΒΜPR1A, POLE, POLD1, SMAD4, STK11NGS3-5ml Αίματος με αντιπηκτικό EDTA10

Γαστρικός καρκίνος

8095HER2/neu (ΕRΒΒ2) (γονιδιακή ενίσχυση)(17q11)FISH2-3 τομές παραφίνης των 4μm, μονιμοποιημένες σε πλακάκι10
8797HER2/neu (ΕRΒΒ2) (γονιδιακή ενίσχυση)(17q11)ΑΝΟΣΟΪΣΤΟΧΗΜΕΙΑ3 τομές παραφίνης των 3μm, μονιμοποιημένες σε φορτισμένο πλακάκι3
8820PANEL προδιάθεσης γαστρικού καρκίνου (14 γονίδια): APC, BMPR1A, CDH1, EPCAM, MLH1, MSH2, MSH6,PMS2, SDHB, SDHC, SDHD,SMAD4, STK11, TP53NGSΕιδικό kit συλλογής12

Στρωματικοί όγκοι του γαστρεντερικού συστήματος (GIST)

20062c-KIT, PDGFRA (όλα τα εξώνια)NGSΙστός βιοψίας ή 3 τομές παραφίνης των 5μm10

Οικογενής Παγκρεατίτιδα

8547PANEL προδιάθεσης οικογενούς παγκρεατίτιδας (5 γονίδια): CFTR, CPA1, CTRC, PRSS1, SPINK1NGSΕιδικό kit συλλογής12

Καρκίνος παγκρέατος

8821PANEL προδιάθεσης καρκίνου παγκρέατος (17 γονίδια): APC, ATM, BMPR1A, BRCA1, BRCA2, CDK4, CDKN2A, EPCAM, MEN1, MLH1, MSH2, MSH6,PALB2, SMAD4, STK11, TP53, PMS2NGSΕιδικό kit συλλογής12

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΜΑΣΤΟΥ/ΩΟΘΗΚΩΝ

8095HER2/neu (ΕRΒΒ2) (γονιδιακή ενίσχυση)(17q11)FISH2-3 τομές παραφίνης των 4μm, μονιμοποιημένες σε πλακάκι10
8797HER2/neu (ΕRΒΒ2) (γονιδιακή ενίσχυση)(17q11)ΑΝΟΣΟΪΣΤΟΧΗΜΕΙΑ3 τομές παραφίνης των 3μm, μονιμοποιημένες σε φορτισμένο πλακάκι3
8553BRCA1&2
Κληρονομούμενες μεταλλάξεις (germline)
NGS3-5ml Αίματος με αντιπηκτικό EDTA10
8554BRCA1&2
(ελλείψεις/διπλασιασμοί)
MLPA3-5ml Αίματος με αντιπηκτικό EDTA10
20059BRCA1&2
Κληρονομούμενες μεταλλάξεις & ελλείψεις/διπλασιασμοί
NGS κ’ MLPA3-5ml Αίματος με αντιπηκτικό EDTA10
8574PANEL προδιάθεσης καρκίνου μαστού/ωοθηκών (26 γονίδια): ΑΤΜ, ΒΑRD1, BRCA1, BRCA2, BRIP1, CDH1, CHEK2, DICER1, EPCAM, MLH1, MRE11, MSH2, MSH6, MUTYH, NBN, PALB2, PMS2, POLD1, POLE, PTEN, RAD50, RAD51C, RAD51D, SMARCA4, STK11, TP53NGSΕιδικό kit συλλογής12
8552BRCA1&2 – Σωματικές μεταλλάξεις (sporadic)NGS6-8 τομές παραφίνης των 10μm10

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΜΗΤΡΑΣ

8718 HPV Ανίχνευση & Τυποποίηση PCR-μικροσυστοιχίες (CE-IVD) Κυτταρικό εναιώρημα ή παραφινοποιημένος ιστός: 15-25°C 5
8804 Ki-67 ΑΝΟΣΟΪΣΤΟΧΗΜΕΙΑ 4 τομές παραφίνης των 3μm μονιμοποιημένες σε πλακάκι 5
8805 p16 ΑΝΟΣΟΪΣΤΟΧΗΜΕΙΑ 4 τομές παραφίνης των 3μm μονιμοποιημένες σε πλακάκι 5

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΗ

8559PCA 3RT-PCR5-10ml ούρα μετά από προστατική διέγερση5
8822PANEL προδιάθεσης καρκίνου προστάτη (15 γονίδια): ATM, BRCA1, BRCA2, CHEK2, EPCAM, HOXB13, MLH1, MSH2, MSH6, NBN, PALB2, PMS2, RAD51D, TP53, PTENNGSΕιδικό kit συλλογής10

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΕΩΣ

8101 UROVYSION (ανευπλοειδείες 3, 7, 17 και 9p21) FISH 35ml ούρα 7

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΝΕΦΡΩΝ

8017Τρισωμία 7 & Τρισωμία 17FISH2-3 τομές παραφίνης των 4μm, μονιμοποιημένες σε πλακάκι10
8106TFE3, Xp11.2
(όλες οι ανακαταττάξεις)
t(X;1)(p11.2;q21) TFE3
FISH2-3 τομές παραφίνης των 4μm, μονιμοποιημένες σε πλακάκι10
8823PANEL προδιάθεσης καρκίνου νεφρών (13 γονίδια): ΒΑP1, EPCAM, MLH1, MSH2, MSH6, PMS2, TP53, PTEN, VHL, SDHB, SDHC, SDHD, SDHAF2NGS3-5ml Αίματος με αντιπηκτικό EDTA12

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ

8529BRAF V600E/KReal-Time PCRΙστός βιοψίας ή 2 τομές παραφίνης των 5μm5
8824RET (ΜΕΝ2)NGSΕιδικό kit συλλογής12

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΑΡΑΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ

8825ΜΕΝ1NGSΕιδικό kit συλλογής12

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΚΕΦΑΛΗΣ/ΤΡΑΧΗΛΟΥ

8097Γονιδιακή ενίσχυση EGFR (7p12)FISH2-3 τομές παραφίνης των 4μm, μονιμοποιημένες σε πλακάκι10

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ

Κακόηθες μελάνωμα

8529BRAF μετάλλαξη V600E/KReal-Time PCRΙστός βιοψίας ή 6-8 τομές παραφίνης των 10μm5
8537BRAF (όλα τα εξώνια)NGSΙστός βιοψίας ή 6-8 τομές παραφίνης των 10μm10
8686NRAS (εξώνια 2,3,4 )NGSΙστός βιοψίας ή 6-8 τομές παραφίνης των 10μm10
20062c-KIT/PDGFRA (όλα τα εξώνια)NGSΙστός βιοψίας ή 6-8 τομές παραφίνης των 10μm10
8826PANEL προδιάθεσης κακοήθους μελανώματος (7 γονίδια): ΒΑP1, BRCA2, CDK4, CDKN2A, PTEN, RB1, TP53NGSΕιδικό kit συλλογής12

ΝΕΥΡΟΓΕΝΕΙΣ ΟΓΚΟΙ

Νευροβλάστωμα

8098Γονιδιακή ενίσχυση N-MYC (2p24)FISH2-3 τομές παραφίνης των 4μm, μονιμοποιημένες σε πλακάκι10
8851Μεθυλίωση υποκινητή MGMT και μεταλλάξεις IDH1, IDH2MLPAΙστός βιοψίας/ 6-8 Τομές παραφίνης των 10μm10
8694N-MYC (γονιδιακή ενίσχυση 2p24), έλλειψη 1p36, έλλειψη 11q, περίσσεια 17qMLPAΙστός βιοψίας/ 6-8 Τομές παραφίνης των 10μm10

Γλοίωμα/Ολιγοδενδρογλοίωμα

8091Έλλειψη 1p/19qFISH2-3 τομές παραφίνης των 4μm, μονιμοποιημένες σε πλακάκι10
8097Γονιδιακή ενίσχυση EGFRFISH2-3 τομές παραφίνης των 4μm, μονιμοποιημένες σε πλακάκι10

Παραγαγγλίωμα/Φαιοχρωμοκύττωμα

8827PANEL προδιάθεσης παραγαγγλοιώματος/φαιοχρωμοκυττώματος (6 γονίδια): RET, SDHAF2, SDHB, SDHC, SDHD, VHLNGSΕιδικό kit συλλογής12

ΟΓΚΟΙ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ

ΛΙΠΩΜΑΤΩΔEIΣ ΟΓΚΟΙ

Άτυποι λιπωματώδεις όγκοι/Καλά διαφοροποιημένα λιποσαρκώματα

8050Γονιδιακή ενίσχυση MDM2 (12q14-q15)FISH2-3 τομές παραφίνης των 4μm, μονιμοποιημένες σε πλακάκι10

Μυξοειδές λιποσάρκωμα

8053DDIT3(CHOP)/12q13,
όλες οι ανακατατάξεις, t(12;16)(q13;p11), t(12;22)(q13;q12), t(12;20;22)(q13;q11;q12)
FISH2-3 τομές παραφίνης των 4μm, μονιμοποιημένες σε πλακάκι10

ΙΝΟΒΛΑΣΤΙΚΟΙ/ΜΥΟΪΝΟΒΛΑΣΤΙΚΟΙ ΟΓΚΟΙ

Δεσμοειδής ινωμάτωση (DTF)

8018Τρισωμία 8FISH
(CE-IVD)
2-3 τομές παραφίνης των 4μm, μονιμοποιημένες σε πλακάκι10
8019Τρισωμία 20FISH2-3 τομές παραφίνης των 4μm, μονιμοποιημένες σε πλακάκι10
8092Έλλειψη 5q21FISH2-3 τομές παραφίνης των 4μm, μονιμοποιημένες σε πλακάκι10

Φλεγμονώδεις Μυοϊνοβλαστικοί όγκοι

8046ALK
(όλες οι ανακατατάξεις)
FISH2-3 τομές παραφίνης των 4μm, μονιμοποιημένες σε πλακάκι10

Δερματοϊνοσάρκωμα protuberans/ Γιγαντοκυτταρικό ινοβλάστωμα

8029COL1A1-PDGFB, t(17;22)(q22;q13)FISH2-3 τομές παραφίνης των 4μm, μονιμοποιημένες σε πλακάκι10

Ινοσάρκωμα νεογνών / Συγγενές μεσοβλαστικό νέφρωμα

8040ETV6
(όλες οι ανακατατάξεις)
FISH2-3 τομές παραφίνης των 4μm, μονιμοποιημένες σε πλακάκι10

Ινοµυξοειδές σάρκωµα χαμηλής διαφοροποίησης

8051, 8061, 8062, 8071,8074FUS
(όλες οι ανακατατάξεις)
FISH2-3 τομές παραφίνης των 4μm, μονιμοποιημένες σε πλακάκι10

ΟΓΚΟΙ των ΓΡΑΜΜΩΤΩΝ ΜΥΙΚΩΝ ΙΝΩΝ

Ραβδομυοσάρκωμα (κυψελιδικό)

8139FOXO1 (FKHR)
(όλες οι ανακατατάξεις)
FISH2-3 τομές παραφίνης των 4μm, μονιμοποιημένες σε πλακάκι10

ΟΓΚΟΙ ΑΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ

Συνοβιακό Σάρκωμα

8065SS18 (SYT) /18q11.2,
όλες οι ανακατατάξεις, t(X;18)(p11.2;q11.2)
FISH2-3 τομές παραφίνης των 4μm, μονιμοποιημένες σε πλακάκι10

Δεσμοπλαστικοί μικροστρογγυλλοκυτταρικοί όγκοι

8067EWSR1 (22q12),
όλες οι ανακατατάξεις
FISH2-3 τομές παραφίνης των 4μm, μονιμοποιημένες σε πλακάκι10

Διαυγοκυτταρικό σάρκωμα

8067EWSR1 (22q12),
όλες οι ανακατατάξεις
FISH2-3 τομές παραφίνης των 4μm, μονιμοποιημένες σε πλακάκι10

Εξωσκελετικά Μυξοειδή χονδροσαρκώματα

8067EWSR1 (22q12),
όλες οι ανακατατάξεις
FISH2-3 τομές παραφίνης των 4μm, μονιμοποιημένες σε πλακάκι10

Κυψελιδικό σάρκωμα μαλακών μορίων (ASPS)

8069ASPL-TFE3 t(X;17)(p11;q25)FISH2-3 τομές παραφίνης των 4μm, μονιμοποιημένες σε πλακάκι10

Αγγειοματώδες ινώδες ιστιοκύτωμα

8029COL1A1-PDGFB,
t(17;22)(q22;q13)
FISH2-3 τομές παραφίνης των 4μm, μονιμοποιημένες σε πλακάκι10
8051, 8061, 8062, 8071,8074FUS
(όλες οι ανακατατάξεις)
FISH2-3 τομές παραφίνης των 4μm, μονιμοποιημένες σε πλακάκι10

Εξωσκελετικοί μυοεπιθηλιακοί όγκοι

8067EWSR1 (22q12),
όλες οι ανακατατάξεις
FISH2-3 τομές παραφίνης των 4μm, μονιμοποιημένες σε πλακάκι10

ΟΓΚΟΙ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ

8067EWSR1 (22q12),
όλες οι ανακατατάξεις
FISH2-3 τομές παραφίνης των 4μm, μονιμοποιημένες σε πλακάκι10
8051, 8061, 8062, 8071,8074FUS
(όλες οι ανακατατάξεις)
FISH2-3 τομές παραφίνης των 4μm, μονιμοποιημένες σε πλακάκι10

PANEL ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ

8828PANEL κληρονομούμενου (προδιάθεσης) καρκίνου (62 ΓΟΝΙΔΙΑ) : APC, ATM, BAP1, BARD1, BMPR1A, BRCA1, BRCA2, BRIP1, CDH1, CDK4, CDKN2A, CHEK2, DDB2, DICER1, EPCAM, ERCC1, ERCC2, ERCC3, ERCC4, ERCC5, FANCA, FANCB, FANCC, FANCD2, FANCE, FANCF, FANCG, FANCI, FANCL, FANCM, GREM1, HOXB13, MEN1, MLH1, MRE11, MSH2, MSH6, MUTYH, NBN, PALB2, PMS2, POLD1, POLE, POLH, PTEN, RAD50, RAD51C, RAD51D, RB1, RET, SDHAF2, SDHB, SDHC, SDHD, SLX4, SMAD4, SMARCA4, STK11, TP53, VHL, XPA, XPCNGSΕιδικό kit συλλογής12
8795ΣΠΟΡΑΔΙΚΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ (STS – 42 γονίδια + MSI): AKT1, ALK, BRAF, CDK4, CDKN2A, CTNNB1, DDR2, DICER1, EGFR, ERBB2, ERBB4, FBXW7, FGFR1, FGFR2, FGFR3, FOXL2, GNA11, GNAQ, GNAS, H3F3A, H3F3B, HIST1H3B, HRAS, IDH1, IDH2, KIT, KRAS, MAP2K1, MET, MYOD1, NRAS, PDGFRA, PIK3CA, PTPN11, RAC1, RAF1,RET, ROS1, SF3B1, SMAD4, TERT, TP53.
Fusion genes: ALK, BRAF, EGFRvIII, FGFR1, FGFR2, FGFR3, NTRK1, NTKR3, PPARG, RET και ROS1
NGSΙστός βιοψίας/6-8
τομές παραφίνης των 10μm
ή
2x9ml περιφερικού αίματος σε ειδικό σωληνάριο Streck BCT (2 σωληνάρια). Παρέχεται (βλ. Οδηγίες δειγματοληψίας)
10
8829ΣΠΟΡΑΔΙΚΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ (PAN CANCER – 77 γονίδια): AKT1, ALK, APC, AR, ARAF, ATM, ATRX, BARD1, BRAF, BRCA1, BRCA2, BRIP1, CDKN2A, CHEK2, CIC, CTNNB1, DDR2, DICER1, EGFR, ERBB2, ERBB3, ERBB4, ESR1, FBXW7, FGFR1, FGFR2, FGFR3, FOXA1, FOXL2, FLT3, FUBP1, GATA3, GNA11, GNAQ, GNAS, HEFEA, IDH1, IDH2, JAK2, KEAP1, KIT, KRAS, MAP2K1, MAP3K1, MET, MLH1, MRE11A, MSH2, MSH6, MTOR, MYC, MYCN, NBN, NF1, NRAS, NTRK1, NTRK2, NTRK3, PALB2, PIK3CA, PIK3CB, PMS2, POLE, PTEN, RAD51C, RAD51D, RAF1, RB1, RET, ROS1, RUNX1, SMAD4, SPOP, STK11, TERT, TMPRSS2, TP53. Fusion genes: ALK, BRAF, FGFR3, NF1, NTRK1, NTRK2, NTRK3, RET, ROS1, TMPRSS2NGSΙστός βιοψίας/6-8 Τομές παραφίνης των 10μm10
8830ΣΠΟΡΑΔΙΚΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ (TRUSIGHT ONCOLOGY 500 – 523 γονίδια για όλους τους τύπους συμπαγών όγκων, MSI, TMB + 55 Fusion genes)NGSΙστός βιοψίας/6-8 Τομές παραφίνης των 10μm15