Χρόνος Απάντησης
Σε εργάσιμες ημέρες
Βιολογικό
Δείγμα
ΜεθοδολογίαΑνάλυσηΚωδικός
Εξέτασης

Κατάλογος Εξετάσεων

Μοριακή Βιολογία
Λοιμώξεων

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΙΩΝ

8701Adenovirus / ΑδενοϊόςReal-Time PCRΟποιοδήποτε
κλινικής σημασίας
3
8702Arbovirus West Nile / Ιός Δυτικού ΝείλουReal-Time PCRΟποιοδήποτε
κλινικής σημασίας
3
8703Enterovirus (Coxsackie, Polio, Echo)Real-Time PCR
(CE-IVD)
Οποιοδήποτε
κλινικής σημασίας
3
8704HBV / Ηπατίτιδα ΒReal-Time PCR
(CE-IVD)
> 0,5ml Πλάσμα: 4°C3
8705HCV / Ηπατίτιδα CReal-Time PCR
(CE-IVD)
> 0,5ml Πλάσμα: 4°C3
8706HCV / Ηπατίτιδα C-γονότυποςReal-Time PCR
(CE-IVD)
> 0,5ml Πλάσμα: 4°C3
8707HDV / Ηπατίτιδα DReal-Time PCR
(CE-IVD)
> 0,5ml Πλάσμα: 4°C3
8771HEV / Ηπατίτιδα EReal-Time PCR
(CE-IVD)
> 0,5ml Πλάσμα: 4°C3
8708HHV-1/2 (HSV) Herpes Simplex Virus / Απλός ΈρπηςReal-Time PCR
(CE-IVD)
Οποιοδήποτε: 4°C3
8709HHV-3 (VZV) / Ιός της Ανεμοβλογιάς / Έρπης ΖωστήραςReal-Time PCR
(CE-IVD)
Οποιοδήποτε: 4°C3
8710HHV-4 (EBV) / Epstein-Barr / Ιός Λοιμώδους ΜονοπυρήνωσηςReal-Time PCR
(CE-IVD)
Οποιοδήποτε: 4°C3
8711HHV-5 (CMV) / ΚυτταρομεγαλοϊόςReal-Time PCR
(CE-IVD)
Οποιοδήποτε: 4°C3
8712HHV-6Real-Time PCRΟποιοδήποτε: 4°C3
8713HHV-7Real-Time PCRΟποιοδήποτε: 4°C3
8714HHV-8Real-Time PCRΟποιοδήποτε: 4°C3
8715HIV-1 (Ιός Ανθρώπινης Ανοσοανεπάρκειας τύπου 1)Real-Time PCR
(CE-IVD)
> 0,5 mL Πλάσμα/Ορός: 4°C3
8716HIV-2 (Ιός Ανθρώπινης Ανοσοανεπάρκειας τύπου 2)Real-Time PCR> 0,5ml Πλάσμα/Ορός: 4°C3
8765HTLV-1Real-Time PCR> 0,5ml Πλάσμα/Ορός: 4°C3
8766HTLV-2Real-Time PCR> 0,5ml Πλάσμα/Ορός: 4°C3
8718Human Papiloma Virus (HPV) / Ιός Ανθρώπινων Θηλωμάτων (Ανίχνευση και τυποποίηση)PCR-μικροσυστοιχίες (CE-IVD)Κυτ. εναιώρημα ή παραφινοποιημένος ιστός: 15-25°C5
8803APTIMA mRNA HPV testReal-Time PCRΚυτ. Εναιώρημα
(Thin prep)
5
8719Influenza A,Β / Ιός της Γρίπης Α, ΒReal-Time PCR
(CE-IVD)
> 0,5ml Κυτταρικό εναιώρημα ή ορός: 4°C3
8720Influenza A subtype H1N1 / Ιός της Γρίπης Η1Ν1Real-Time PCR
(CE-IVD)
> 0,5ml Κυτταρικό εναιώρημα ή ορός: 4°C3
8721Parvovirus (Parvo B-19) / ΠαρβοϊόςReal-Time PCRΟποιοδήποτε: 4°C3
8722Polyoma JC/BK VirusReal-Time PCR
(CE-IVD)
> 0,5ml Περιφερικό αίμα/ούρα: 4°C3
8723Rabies Virus / Ιός της ΛύσσαςReal-Time PCRΟποιοδήποτε: 4°C3
8724Respiratory Syncytial Virus (RSV) / Αναπνευστικός Συγκυτιακός ΙόςReal-Time PCRΟποιοδήποτε: 4°C3
8725Rubella Virus / Ιός της ΕρυθράςReal-Time PCR
(CE-IVD)
Οποιοδήποτε: 4°C3
8728ZIΚV Virus/ Ιός ΖίκαReal-Time PCR3-5ml Αίματος με αντιπηκτικό EDTA: 4°C3
8726Ιοί Αναπνευστικού: (Influenza A/B/C, Parainfluenza 1/2/3/4α/4b, RSV A/B, Rhinovirus, Adenovirus, Echovirus, Bocavirus, Coronavirus, Metapneumonovirus A/Β)PCR-μικροσυστοιχίες (CE-IVD)BAL, ρινικό, φαρυγγικό: 4°C3
8727Ιοί Μηνιγγίτιδας: (Eρπης 1, Ερπης 2, Ερπης 3 (VZV), Ερπης 4 (EBV), Ερπης 5 (CMV), Ερπης 6, Ερπης 7, Ερπης 8, ΕΝΤΕΡΟΪΟΙ (Coxsackie, Polio, Entero)PCR-μικροσυστοιχίες (CE-IVD)> 0,5ml ΕΝΥ, Αίμα: 4°C3

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ

8729ΒΑΚΤΗΡΙΑ (γενικός δείκτης βακτηριακής μόλυνσης)Real-Time PCRΟποιοδήποτε
κλινικής σημασίας
3
8730Bartonella henselaeReal-Time PCRΟποιοδήποτε
κλινικής σημασίας
3
8731Bordetella pertussis/parapertussisReal-Time PCR
(CE-IVD)
Οποιοδήποτε
κλινικής σημασίας
3
8732Borrelia burgdorferiReal-Time PCRΟποιοδήποτε
κλινικής σημασίας
3
8733Brucella spp (ΒΡΟΥΚΕΛΛΑ)Real-Time PCRΟποιοδήποτε
κλινικής σημασίας
3
8734Chlamydiaceae (Chlamydia family)Real-Time PCRΟποιοδήποτε
κλινικής σημασίας
3
8735Chlamydia trachomatisReal-Time PCRΟποιοδήποτε
κλινικής σημασίας
3
8853Chlamydia trachomatis PCR> 0,5ml σπέρμα, τραχηλικό: 4°C3
8773Chlamydophila pneumoniaeReal-Time PCRΟποιοδήποτε
κλινικής σημασίας
3
8736Coxiella burnettiReal-Time PCRΟποιοδήποτε
κλινικής σημασίας
3
8738Legionella pneumophila (ΛΕΓΙΟΝΕΛΛΑ)Real-Time PCR
(CE-IVD)
Οποιοδήποτε
κλινικής σημασίας
3
8739Listeria monocytogenesReal-Time PCRΟποιοδήποτε
κλινικής σημασίας
3
8740Mycobacterium tuberculosis (Μυκοβακτήριο φυματίωσης)Real-Time PCR
(CE-IVD)
Οποιοδήποτε
κλινικής σημασίας
3
8741Μυκοβακτήριο Φυματίωσης + ΑΤΥΠΑ ΜυκοβακτήριαPCR-Υβριδισμός
(CE-IVD)
Οποιοδήποτε
κλινικής σημασίας
3
8742Mycoplasma hominisReal-Time PCRΟποιοδήποτε
κλινικής σημασίας
3
8854Ανίχνευση Mycoplasma hominisPCR> 0,5ml σπέρμα, τραχηλικό: 4°C3
8743Mycoplasma genitaliumReal-Time PCRΟποιοδήποτε
κλινικής σημασίας
3
8744Ureaplasma parvumReal-Time PCRΟποιοδήποτε
κλινικής σημασίας
3
8855Ανίχνευση Ureaplasma urealyticumPCR> 0,5ml σπέρμα, τραχηλικό: 4°C3
8745Mycoplasma pneumoniaeReal-Time PCR
(CE-IVD)
Οποιοδήποτε
κλινικής σημασίας
3
8746Neisseria gonorrhoeaeReal-Time PCRΟποιοδήποτε
κλινικής σημασίας
3
8747Neisseria meningitidis (Μηνιγγιτιδόκοκκος)Real-Time PCRΟποιοδήποτε
κλινικής σημασίας
3
8748Rickettsia spp.Real-Time PCRΟποιοδήποτε
κλινικής σημασίας
3
8749Streptococcus pneumoniae (Πνευμονιόκοκκος)Real-Time PCRΟποιοδήποτε
κλινικής σημασίας
3
8750Ureaplasma urealyticumReal-Time PCRΟποιοδήποτε
κλινικής σημασίας
3
8751Treponema pallidum (Σύφιλη)Real-Time PCRΟποιοδήποτε
κλινικής σημασίας
3
8770Leptospira spp (Λεπτοσπείρωση)Real-Time PCRΟποιοδήποτε
κλινικής σημασίας
3
8784Πλασμώδιο Ελονοσίας (P. falciparum, P. Ovale, P. Vivax, P. malariae)Real-Time PCRΟποιοδήποτε
κλινικής σημασίας
3
8753Bακτήρια Σήψης: > 60 Gram θετικά/αρνητικά παθογόνα σήψης και ΜύκητεςPCR-μικροσυστοιχίες (CE-IVD)> 0,5ml ΕΝΥ, Αίμα: 4°C3
8752Βακτήρια Αναπνευστικού: (Staphylococcus aureus (ΜRSA), Streptococcus pneumoniae, Haemophilus spp, Moraxella catarrhalis, Chlamydophila pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, Bordetella spp)PCR-μικροσυστοιχίες (CE-IVD)BAL,ρινικό, φαρυγγικό: 4°C3
8755Βακτήρια που σχετίζονται με Υπογονιμότητα
(Chlamydia, Mycoplasma, Ureaplasma)
PCR> 0,5ml σπέρμα, τραχηλικό: 4°C3
8754Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα παθογόνα: (Chlamydia, Mycoplasma, Ureaplasma, Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, Treponema pallidum, Haemophilus ducreyi, Herpes Virus types I and II, Candida spp)PCR-μικροσυστοιχίες (CE-IVD)> 0,5ml Σπέρμα, τραχηλικό: 4°C3
8756ENTEROBAC (Εντεροπαθογόνα): Salmonella spp, Shigella spp [S. dysenteriae, S. Sonnei, S. boydii and S. flexneri], Yersinia spp. [Y. pestis, Y. pseudotuberculosis, Y. enterocolítica], Campylobacter spp [C. lari, C. laridis, C. upsaliensis, C. jejuni, C. coli], Escherichia coli enteropathogenic EPEC (E. coli enterohemoragic, E. coli enteroinvasive, E. coli enterotoxigenic and E. coli enteropathogenic), Clostridium diffecile και Aeromonas sppPCR-μικροσυστοιχίες (CE-IVD)Κόπρανα, Περιφερικό αίμα: 4°C3
8807Ανάλυση Μικροβιώματος
(> 3.356.000 γονιδιώματα βακτηρίων)
NGSΟποιοδήποτε
κλινικής σημασίας
15

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΠΑΡΑΣΙΤΩΝ-ΜΥΚΗΤΩΝ

8757Acanthamoeba / ΑκανθαμοιβάδαReal-Time PCRΟποιοδήποτε
κλινικής σημασίας
3
8760Fungi / ΜύκητεςReal-Time PCRΟποιοδήποτε
κλινικής σημασίας
3
8758Aspergillus sppReal-Time PCRΟποιοδήποτε
κλινικής σημασίας
3
8759Candida albicansReal-Time PCRΟποιοδήποτε
κλινικής σημασίας
3
8761Leishmania spp (Λεϊσμανίαση)Real-Time PCRΟποιοδήποτε
κλινικής σημασίας
3
8762Pneumocystis carinii jiroveciReal-Time PCRΟποιοδήποτε
κλινικής σημασίας
3
8763Toxoplasma gondii (ΤΟΞΟΠΛΑΣΜΑ)Real-Time PCR
(CE-IVD)
Οποιοδήποτε
κλινικής σημασίας
3

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ Βακτηρίων-Μυκήτων-Παράσιτων

8693MOLZYM (>345 γονιδιώματα Βακτηρίων/Μυκήτων/Παρασίτων)PCR και Sequencing (CE-IVD)Οποιοδήποτε
κλινικής σημασίας
5