Χρόνος Απάντησης
Σε εργάσιμες ημέρες
Βιολογικό
Δείγμα
ΜεθοδολογίαΑνάλυσηΚωδικός
Εξέτασης

Κατάλογος Εξετάσεων

Κυτταρομετρία
Ροής

ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΙΑ ΡΟΗΣ

8467Λεμφοκυτταρικοί υποπληθυσμοί Τ4/T8Κυτταρο-μετρία Ροής3-5ml Αίματος με αντιπητικό EDTA2
8468Λεμφοκυτταρικοί υποπληθυσμοί ΝΚ-Τ cellsΚυτταρομετρία Ροής3-5ml Αίματος με αντιπητικό EDTA2
8469Λεμφοκυτταρικοί υποπληθυσμοί Τ4, Τ8, Β, ΝΚ, γδ λεμφοκύτταραΚυτταρομετρία Ροής3-5ml Αίματος με αντιπητικό EDTA2
8470Ανοσοφαινότυπος περιφερικού αίματος – Ανίχνευση κλωνικότητας ΒΚυτταρομετρία Ροής3-5ml Αίματος με αντιπητικό EDTA2
8471Ανοσοφαινότυπος – Τυποποίηση Λεμφοϋπερπλαστικού νοσήματοςΚυτταρομετρία Ροής3-5ml Αίματος με αντιπητικό EDTA2
8472Ανοσοφαινότυπος μυελούΚυτταρομετρία Ροής2ml Μυελού με αντιπηκτικό EDTA2
8473Ανοσοφαινότυπος μυελού – Ανίχνευση ΜΜ/PCDΚυτταρομετρία Ροής2ml Μυελού με αντιπηκτικό EDTA2
8474Ανίχνευση κλώνου PNHΚυτταρομετρία Ροής3-5ml Αίματος με αντιπητικό EDTA2
8466Μέτρηση CD34 αρχέγονων κυττάρωνΚυτταρομετρία Ροής3-5ml Αίματος με αντιπητικό EDTA2