Χρόνος Απάντησης
Σε εργάσιμες ημέρες
Βιολογικό
Δείγμα
ΜεθοδολογίαΑνάλυσηΚωδικός
Εξέτασης

Ιστοπαθολογία
Ανοσοϊστοχημεία

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Το Τμήμα Ιστοπαθολογίας/Ανοσοϊστοχημείας του Κέντρου GENOTYPOS SCIENCE LABS, ιδρύθηκε με σκοπό την πληρέστερη και αποτελεσματικότερη προσφορά υπηρεσιών στον Τομέα της Ογκολογίας. Στελεχώνεται από την έμπειρη Ιατρό Παθολογοανατόμο Δρ. Μαρία Χαντζιάρα και εξειδικευμένο βοηθητικό προσωπικό με σκοπό την παροχή υπηρεσιών με το υψηλότερο δυνατό επίπεδο ποιότητας, αλλά και ταχύτητας.

Βασικά στοιχεία των υπηρεσιών του εργαστηρίου

  • Διάγνωση από έμπειρη Ιατρό Παθολογοανατόμο
  • Ταχείς χρόνοι διεκπεραίωσης των εξετάσεων (ανάλογα με το μέγεθος του δείγματος 2-5 εργάσιμες ημέρες)
  • Πλήρες εύρος διαγνωστικών υπηρεσιών παθολογοανατομίας
  • Ευρύ φάσμα ανοσοϊστοχημικών δοκιμασιών σε εγκεκριμένες πλατφόρμες διεκπεραίωσης και ανάλυσης (Ventana BenchMark XT Autostainer, Leica BOND-MAX Autostainer)
  • Επανεκτίμηση διαγνωστικού υλικού για παροχή συμβουλευτικής (2ης) γνώμης


Υπηρεσίες του Εργαστηρίου

  • Κανονική Ιστολογική Εξέταση
  • Ταχεία Βιοψία ή Διεγχειρητική Συμβουλευτική Γνώμη
  • Διαπιστευμένα και Μη Αντισώματα Ανοσοϊστοχημείας

Επικοινωνία με το Εργαστήριο

Τμήμα Ιστοπαθολογίας/Ανοσοϊστοχημείας GENOTYPOS SCIENCE LABS
Υπεύθυνη Ιατρός: Δρ. Ελένη Πατσέα
Ιλισσίων 4, 11528 Αθήνα
Τηλ. 210-7770870, Fax. 210-7770942