Χρόνος Απάντησης
Σε εργάσιμες ημέρες
Βιολογικό
Δείγμα
ΜεθοδολογίαΑνάλυσηΚωδικός
Εξέτασης

Ιατρική
Βιοπαθολογία

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Το Τμήμα Ιατρικής Βιοπαθολογίας του Κέντρου GENOTYPOS SCIENCE LABS, ιδρύθηκε με σκοπό την πληρέστερη και αποτελεσματικότερη προσφορά υπηρεσιών στον Τομέα της Μοριακής Βιολογίας των Λοιμώξεων, αλλά και επικουρικά σε εκείνους της Μοριακής Γενετικής του ανθρώπου, των Αιματολογικών νεοπλασιών, της Κυτταρομετρίας Ροής και της Ογκολογίας. Στελεχώνεται από τους έμπειρους Ιατρούς-Βιοπαθολόγους Δρ. Αριστέα Συμεωνίδου και Αριστείδη Παππά με σκοπό την παροχή υπηρεσιών με το υψηλότερο δυνατό επίπεδο ποιότητας, αλλά και ταχύτητας.

Τομείς και προσφερόμενες υπηρεσίες

  • Αιματολογικός (εξετάσεις που καλύπτουν όλο το φάσμα της Αιματολογίας)
  • Βιοχημικός (πλήρης βιοχημικός έλεγχος)
  • Μικροβιολογικός (καλλιέργειες οποιουδήποτε βιολογικού υγρού και εντοπισμός περιεχομένων σε αυτό μικροοργανισμών με ορολογικές ή και βιοχημικές διαδικασίες ταυτοποίησης σε συνεργασία με τον Τομέα Μοριακής Βιολογίας Λοιμώξεων)
  • Ανοσολογικός (πλήρης ανοσολογικός έλεγχος που περιλαμβάνει εκτός άλλων: ΝΤΧ, CTX, IL-1a, IL-2, IL-4, IL-6, CMV Avidity, Anti-HTLV-I και II, αντισώματα ιστικής τρανσγλουταμινάσης, αντισώματα HLA-B27 κ.α.)
  • Ορμονολογικός (πλήρης ορμονολογικός έλεγχος με προσδιορισμό των επιπέδων ορμονών).
  • Καρκινικών Δεικτών (πλήρης έλεγχος καρκινικών δεικτών με μονοκλωνικά αντισώματα).
  • Αλλεργιολογικός (έλεγχος αλλεργιογόνων με μεθοδολογία RAST).
  • Ηλεκτροφορήσεων (έλεγχος διαφόρων βιολογικών παραμέτρων με ηλεκτροφορητκές τεχνικές).
  • Προγεννητικού Ελέγχου (σε συνεργασία με τον Τομέα Μοριακής Γενετικής και Κυτταρογενετικής, αλλά και Κυτταρομετρίας Ροής και Μοριακής Βιολογίας Λοιμώξεων)
  • Αιμοληψία κατ’οίκον (σε περιπτώσεις ατόμων που αδυνατούν να προσέλθουν στα Εργαστήριά μας, προσφέρουμε τη δυνατότητα για κατ’οίκον αιμοληψία από ειδικευμένο ιατρικό προσωπικό).

Επικοινωνία με το Εργαστήριο

Τμήμα Ιατρικής Βιοπαθολογίας GENOTYPOS SCIENCE LABS
Υπεύθυνη Ιατρός: Δρ. Αριστέα Συμεωνίδου 
Υπεύθυνη Βιολόγος: Δρ. Δήμητρα Τσακαλία
Ιλισσίων 3-5, 11528 Αθήνα
Τηλ. 210-7770870, Fax. 210-7770942
Κατεχάκη 19, 11526 Αθήνα
Τηλ. 210-6994130. Fax. 210-6994131