Χρόνος Απάντησης
Σε εργάσιμες ημέρες
Βιολογικό
Δείγμα
ΜεθοδολογίαΑνάλυσηΚωδικός
Εξέτασης

Κατάλογος Εξετάσεων

Αιματολογικές
Νεοπλασίες

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΝΕΟΠΛΑΣΙΕΣ

8001Καρυότυπος ΜΟG-Banding1-2ml Μυελού σε σωληνάκι με ηπαρίνη 15-25°C15
8146Χιμαιρισμός ΧΧ/XY (μετά από αλλογενή μεταμόσχευση μυελού)FISH
(CE-IVD)
1-2ml Μυελού/3-5ml Αίματος σε σωληνάκι με ηπαρίνη 15-25°C5
8792Προσδιορισμός αλληλουχίας σε 30 γονίδια με διαγνωστική σημασία: ABL1 (4-9), ASXL1 (9,11,12), BRAF (15), CALR (9), CBL (8,9), CEBPA (all),
CSF3R (all), DNMT3A (all), ETV6 (all), EZH2 (all), FLT3 (13-15,20), HRAS (2,3), IDH1 (4), IDH2 (4), JAK2 (all), KIT (2,8-11,13,17,18), KRAS (2,3), MPL (10), NPM1 (10,11), NRAS (2,3), PTPN11 (3,7-13), RUNX1 (all), SETBP1 (4), SF3B1 (10-16), SRSF2 (1), TET2 (all), TP53 (all), U2AF1 (2,6), WT1 (6-10), ZRSR2 (all) καθώς και ΟΛΩΝ των γνωστών ανακατατάξεων (fusions) στην AML, ALL και MLL
NGS1-2ml Μυελού/3-5ml Αίματος με αντιπηκτικό EDTA 15-25°C12

ΧΡΟΝΙΑ ΜΥΕΛΟΓΕΝΗΣ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ (ΧΜΛ)

8501BCR-ABL ανίχνευση (p210 & p190)Real-Time PCR1-2ml Μυελού/3-5ml Αίματος με αντιπηκτικό EDTA 15-25°C5
8509
ή
8690
Ποσοτικοποίηση BCR-ABL
t(9;22)(q34;q11)
Real-Time PCR1-2ml Μυελού/3-5ml Αίματος με αντιπηκτικό EDTA 15-25°C5
8020BCR-ABLFISH1-2 ml Μυελού/3-5ml Αίματος με αντιπηκτικό ηπαρίνη 15-25°C5
8516Μεταλλάξεις ABLSequencing1-2ml Μυελού/3-5ml Αίματος με αντιπηκτικό EDTA 15-25°Cκατόπιν συνεννόησης
8076i(17q)FISH1-2 ml Μυελού/3-5ml Αίματος με αντιπηκτικό ηπαρίνη 15-25°C5
8012Τρισωμία 8FISH1-2 ml Μυελού/3-5ml Αίματος με αντιπηκτικό ηπαρίνη 15-25°C5
8013Τρισωμία 19FISH1-2 ml Μυελού/3-5ml Αίματος με αντιπηκτικό ηπαρίνη 15-25°C5

ΜΥΝ εκτός ΧΜΛ

8507JAK2 V617FARMS-PCR1-2ml Μυελού/3-5ml Αίματος , Γενική αίματος με αντιπηκτικό EDTA 15-25°C5
8520JAK2 Εξώνιο 12Sequencing1-2ml Μυελού/3-5ml Αίματος , Γενική αίματος με αντιπηκτικό EDTA 15-25°Cκατόπιν συνεννόησης
8521CALR Εξώνιο 9Sequencing1-2ml Μυελού/3-5ml Αίματος με αντιπηκτικό EDTA 15-25°Cκατόπιν συνεννόησης
8522MPL W515L/KReal-Time PCR1-2ml Μυελού/3-5ml Αίματος , Γενική αίματος με αντιπηκτικό EDTA 15-25°C5
8501Ανίχνευση BCR-ABL
(p210 & p190)
Nested PCR1-2ml Μυελού/3-5ml Αίματος , Γενική αίματος με αντιπηκτικό EDTA 15-25°C5
8517ΚΙΤ D816VSequencing1-2ml Μυελού/3-5ml Αίματος , Γενική αίματος με αντιπηκτικό EDTA 15-25°Cκατόπιν συνεννόησης
8033PDGFRB (5q33)
(όλες οι ανακατατάξεις)
FISH1-2 ml Μυελού/3-5ml Αίματος με αντιπηκτικό ηπαρίνη 15-25°C5
8034FIP1L1-PDGFRA (4q12)FISH1-2 ml Μυελού/3-5ml Αίματος με αντιπηκτικό ηπαρίνη 15-25°C5
8035FGFR1/8p11-12FISH1-2 ml Μυελού/3-5ml Αίματος με αντιπηκτικό ηπαρίνη 15-25°C5

ΜΥΕΛΟΔΥΣΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ

8077-5/5q-FISH1-2ml Μυελού με αντιπηκτικό ηπαρίνη 15-25°C5
8078-7/7q-FISH1-2ml Μυελού με αντιπηκτικό ηπαρίνη 15-25°C5
807920q-FISH1-2ml Μυελού με αντιπηκτικό ηπαρίνη 15-25°C5
8012+8FISH CE-IVD1-2ml Μυελού με αντιπηκτικό ηπαρίνη 15-25°C5
8080ΤP53 / del(17)(p13.1)FISH1-2ml Μυελού με αντιπηκτικό ηπαρίνη 15-25°C5

ΟΞΕΙΑ ΜΥΕΛΟΓΕΝΗΣ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ

8510 Ποσοτικοποίηση AML/ETO
t(8;21)(q22;q22)
Real-Time PCR1-2ml Μυελού με αντιπηκτικό EDTA3
8502Ανίχνευση PML/RARΑ
(bcr1 ή bcr2 ή bcr3)
Real-Time PCR1-2ml Μυελού με αντιπηκτικό EDTA3
8503Ανίχνευση PML/RARΑ
(bcr1, bcr2, bcr3)
Real-Time PCR1-2ml Μυελού με αντιπηκτικό EDTA3
8511Ποσοτικοποίηση PML/RARΑ bcr1, t(15;17)(q22;q21)Real-Time PCR1-2ml Μυελού με αντιπηκτικό EDTA5
8512Ποσοτικοποίηση PML/RARΑ bcr2, t(15;17)(q22;q21)Real-Time PCR1-2ml Μυελού με αντιπηκτικό EDTA5
8513Ποσοτικοποίηση PML/RARΑ bcr3, t(15;17)(q22;q21)Real-Time PCR1-2ml Μυελού με αντιπηκτικό EDTA5
8036RARΑ / 17q21
(όλες οι ανακατατάξεις)
FISH1-2ml Μυελού με αντιπηκτικό ηπαρίνη 15-25°C5
8021ETO(CBFA2T1)
AML1(RUNX1 ή CBFA2),
t(8;21)(q22;q22)
FISH1-2ml Μυελού με αντιπηκτικό ηπαρίνη 15-25°C5
8037CBFb-MYH11 inv(16)(p13q22) t(16;16)(p13;q22)FISH1-2ml Μυελού με αντιπηκτικό ηπαρίνη 15-25°C5
8038MLL (KMT2A) / (11q23)
(όλες οι ανακατατάξεις)
FISH1-2ml Μυελού με αντιπηκτικό ηπαρίνη 15-25°C5
80393q26/ inv(3)FISH1-2ml Μυελού με αντιπηκτικό ηπαρίνη 15-25°C5
8143DEK/NUP214(CAN)
t(6;9)(p22;q34)
FISH1-2ml Μυελού με αντιπηκτικό ηπαρίνη 15-25°C5
8012Τρισωμία 8FISH CE-IVD1-2ml Μυελού με αντιπηκτικό ηπαρίνη 15-25°C5
8514WT1 ποσοτικοποίησηQRT-PCR1-2ml Μυελού με αντιπηκτικό EDTA5
8508FLT3 (ITD, D835)PCR-RFLP1-2ml Μυελού με αντιπηκτικό EDTA5
8525NPM1Fragment Analysis1-2ml Μυελού με αντιπηκτικό EDTA5

ΟΞΕΙΑ ΛΕΜΦΟΒΛΑΣΤΙΚΗ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ Β κυττάρων

8040ETV6 (TEL) (12p13)
(όλες οι ανακατατάξεις)
FISH1-2ml Μυελού/3-5ml Αίματος με αντιπηκτικό ηπαρίνη 15-25°C5
8020BCR-ABL
t(9;22)(q34;q11)
FISH1-2ml Μυελού/3-5ml Αίματος με αντιπηκτικό ηπαρίνη 15-25°C5
8038MLL (KMT2A)/(11q23)
(όλες οι ανακατατάξεις)
FISH1-2ml Μυελού/3-5ml Αίματος με αντιπηκτικό ηπαρίνη 15-25°C5
8081p16 (CDKN2a) / del(9p21) / CEP 9FISH1-2ml Μυελού/3-5ml Αίματος με αντιπηκτικό ηπαρίνη 15-25°C5
8041c-MYC (8q24)
(όλες οι ανακατατάξεις)
FISH1-2ml Μυελού/3-5ml Αίματος με αντιπηκτικό ηπαρίνη 15-25°C5
8515Ποσοτικοποίηση TEL/AML1
t(12;21)(p13;q22)
Real-Time PCR1-2ml Μυελού με αντιπηκτικό EDTA5
8501Ανίχνευση BCR-ABL
(p210 & p190)
Nested PCR1-2ml Μυελού/3-5ml Αίματος με αντιπηκτικό EDTA3
8516Μεταλλάξεις ABLSequencing1-2ml Μυελού/3-5ml Αίματος με αντιπηκτικό EDTAκατόπιν συνεννόησης
8527IKZF1, IKAROS del/mutationsMLPA1-2ml Μυελού/3-5ml Αίματος με αντιπηκτικό EDTA5

ΧΡΟΝΙΑ ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ

8519Υπερμεταλλάξεις του IgVHSequencing1-2ml Μυελού/3-5ml Αίματος με αντιπηκτικό EDTAκατόπιν συνεννόησης
8080TP53 /del(17)(p13.1)FISH1-2ml Μυελού/3-5ml Αίματος με αντιπηκτικό ηπαρίνη 15-25°C5
8528Σωματικές μεταλλάξεις TP53 NGS1-2ml Μυελού/3-5ml Αίματος με αντιπηκτικό EDTA10
8082ATM (11q22.3)FISH1-2ml Μυελού/3-5ml Αίματος με αντιπηκτικό ηπαρίνη 15-25°C5
8083del(13)(q14.3)FISH1-2ml Μυελού/3-5ml Αίματος με αντιπηκτικό ηπαρίνη 15-25°C5
8014+12FISH1-2ml Μυελού/3-5ml Αίματος με αντιπηκτικό ηπαρίνη 15-25°C5
8084SEC63 / del(6)(q21)FISH1-2ml Μυελού/3-5ml Αίματος με αντιπηκτικό ηπαρίνη 15-25°C5
8022CCND1-IGH/ t(11;14)FISH1-2ml Μυελού/3-5ml Αίματος με αντιπηκτικό ηπαρίνη 15-25°C5

Λευχαιμία τριχωτών κυττάρων

8529BRAF μετάλλαξη V600E/KReal-Time PCR1-2ml Μυελού/3-5ml Αίματος με αντιπηκτικό EDTA 15-25°C5
8519Υπερμεταλλάξεις IgVHSequencing1-2ml Μυελού/3-5ml Αίματος με αντιπηκτικό EDTA 15-25°Cκατόπιν συνεννόησης

ΠΟΛΛΑΠΛΟ ΜΥΕΛΩΜΑ & ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΝΟΣΟΙ

8023FGFR3-IGH /t(4;14)(p16;q32)FISH σε πλασματο-κύτταρα1-2ml Μυελού με αντιπηκτικό ηπαρίνη 15-25°C7
8024IGH-c-MAF/t(14;16)(q32;q23)FISH σε πλασματο-κύτταρα1-2ml Μυελού με αντιπηκτικό ηπαρίνη 15-25°C7
8025ΙGH-MAFB/t(14;20)(q32;q12)FISH σε πλασματο-κύτταρα1-2ml Μυελού με αντιπηκτικό ηπαρίνη 15-25°C7
8026CCND1(BCL1)-IGH/t(11;14)(q13q32)FISH σε πλασματο-κύτταρα1-2ml Μυελού με αντιπηκτικό ηπαρίνη 15-25°C7
8030CCND3/IGH/t(6;14)(p21;q32)FISH σε πλασματο-κύτταρα1-2ml Μυελού με αντιπηκτικό ηπαρίνη 15-25°C7
8042IGH (14q32)
(όλες οι ανακατατάξεις)
FISH σε πλασματο-κύτταρα1-2ml Μυελού με αντιπηκτικό ηπαρίνη 15-25°C7
8043c-MYC (8q24)
(όλες οι ανακατατάξεις)
FISH σε πλασματο-κύτταρα1-2ml Μυελού με αντιπηκτικό ηπαρίνη 15-25°C7
8085TP53/del(17)(p13.1)FISH σε πλασματο-κύτταρα1-2ml Μυελού με αντιπηκτικό ηπαρίνη 15-25°C7
8093amp 1q211FISH σε πλασματο-κύτταρα1-2ml Μυελού με αντιπηκτικό ηπαρίνη 15-25°C7
8086del(13)(q14)FISH σε πλασματο-κύτταρα1-2ml Μυελού με αντιπηκτικό ηπαρίνη 15-25°C7

WALDENSTRÖM/IgM-MGUS

8044BCL6/3q27
(όλες οι ανακατατάξεις)
FISH1-2ml Μυελού/3-5ml Αίματος με αντιπηκτικό ηπαρίνη 15-25°C5
8041c-MYC (8q24)
(όλες οι ανακατατάξεις)
FISH1-2ml Μυελού/3-5ml Αίματος με αντιπηκτικό ηπαρίνη 15-25°C5
8083del(13q)(14)FISH1-2ml Μυελού/3-5ml Αίματος με αντιπηκτικό ηπαρίνη 15-25°C5
80876q23/MYBFISH1-2ml Μυελού/3-5ml Αίματος με αντιπηκτικό ηπαρίνη 15-25°C5
8082ATM (11q22.3)FISH1-2ml Μυελού/3-5ml Αίματος με αντιπηκτικό ηπαρίνη 15-25°C5
8080TP53/del(17)(p13.1)FISH1-2ml Μυελού/3-5ml Αίματος με αντιπηκτικό ηπαρίνη 15-25°C5
8530MYD88 L265PMLPA1-2ml Μυελού/3-5ml Αίματος με αντιπηκτικό EDTA 15-25°C5

ΛΕΜΦΩΜΑΤΑ Β ΚΥΤΤΑΡΩΝ

8044BCL6 3q27 ανακατατάξειςFISH1-2ml Μυελού/3-5ml Αίματος με αντιπηκτικό ηπαρίνη ή βιοψία λεμφαδένα 15-25°C ή 4 τομές παραφίνης 4μm σε πλακάκιΜυελός/αίμα: 5 Βιοψίες: 10
8041C-MYC/(8q24)
(όλες οι ανακατατάξεις)
FISH1-2ml Μυελού/3-5ml Αίματος με αντιπηκτικό ηπαρίνη ή βιοψία λεμφαδένα 15-25°C ή 4 τομές παραφίνης 4μm σε πλακάκιΜυελός/αίμα: 5 Βιοψίες: 10
8031IGH/c-MYC/CEP8
t(8;14)(q24;q32)
FISH1-2ml Μυελού/3-5ml Αίματος με αντιπηκτικό ηπαρίνη ή βιοψία λεμφαδένα 15-25°C ή 4 τομές παραφίνης 4μm σε πλακάκιΜυελός/αίμα: 5 Βιοψίες: 10
8022CCND1(BCL1)-IGH/
t(11;14)(q13q32)
FISH1-2ml Μυελού/3-5ml Αίματος με αντιπηκτικό ηπαρίνη ή βιοψία λεμφαδένα 15-25°C ή 4 τομές παραφίνης 4μm σε πλακάκιΜυελός/αίμα: 5 Βιοψίες: 10
8027IGH-BCL2 t(14;18)(q32;q21)FISH1-2ml Μυελού/3-5ml Αίματος με αντιπηκτικό ηπαρίνη ή βιοψία λεμφαδένα 15-25°C ή 4 τομές παραφίνης 4μm σε πλακάκιΜυελός/αίμα: 5 Βιοψίες: 10
8028API2(BIRC3)/MALT1,
t(11;18)(q21;q21)
FISH1-2ml Μυελού/3-5ml Αίματος με αντιπηκτικό ηπαρίνη ή βιοψία λεμφαδένα 15-25°C ή 4 τομές παραφίνης 4μm σε πλακάκιΜυελός/αίμα: 5 Βιοψίες: 10
8032IGH-MALT1 t(14;18)FISH1-2ml Μυελού/3-5ml Αίματος με αντιπηκτικό ηπαρίνη ή βιοψία λεμφαδένα 15-25°C ή 4 τομές παραφίνης 4μm σε πλακάκιΜυελός/αίμα: 5 Βιοψίες: 10
8016Τρισωμία 3FISH1-2ml Μυελού/3-5ml Αίματος με αντιπηκτικό ηπαρίνη ή βιοψία λεμφαδένα 15-25°C ή 4 τομές παραφίνης 4μm σε πλακάκιΜυελός/αίμα: 5 Βιοψίες: 10
8080TP53/del(17)(p13.1)FISH1-2ml Μυελού/3-5ml Αίματος με αντιπηκτικό ηπαρίνη ή βιοψία λεμφαδένα 15-25°C ή 4 τομές παραφίνης 4μm σε πλακάκιΜυελός/αίμα: 5 Βιοψίες: 10
8530MYD88 L265PMLPA1-2ml Μυελού/3-5ml Αίματος με αντιπηκτικό EDTA ή βιοψία λεμφαδένα 15-25°C ή 6 τομές παραφίνης 10μm5

ΛΕΜΦΩΜΑΤΑ T ΚΥΤΤΑΡΩΝ

80787/7q-/i(7q)FISH1-2ml Μυελού/3-5ml Αίματος με αντιπηκτικό ηπαρίνη ή βιοψία λεμφαδένα 15-25°C ή 4 τομές παραφίνης 4μm σε πλακάκιΜυελός/αίμα: 5 Βιοψίες: 10
8012 / 8018Τρισωμία 8FISH1-2ml Μυελού/3-5ml Αίματος με αντιπηκτικό ηπαρίνη ή βιοψία λεμφαδένα 15-25°C ή 4 τομές παραφίνης 4μm σε πλακάκιΜυελός/αίμα: 5 Βιοψίες: 10
8046 / 8047ALK (2p23)
(όλες οι ανακατατατάξεις)
FISH1-2ml Μυελού/3-5ml Αίματος με αντιπηκτικό ηπαρίνη ή βιοψία λεμφαδένα 15-25°C ή 4 τομές παραφίνης 4μm σε πλακάκιΜυελός/αίμα: 5 Βιοψίες: 10
8038MLL (KMT2A)/(11q23)
(όλες οι ανακατατάξεις)
FISH1-2ml Μυελού/3-5ml Αίματος με αντιπηκτικό ηπαρίνη ή βιοψία λεμφαδένα 15-25°C ή 4 τομές παραφίνης 4μm σε πλακάκιΜυελός/αίμα: 5 Βιοψίες: 10
8081CDKN2A(P16)/CEN9/-9/9p-/+9FISH1-2ml Μυελού/3-5ml Αίματος με αντιπηκτικό ηπαρίνη ή βιοψία λεμφαδένα 15-25°C ή 4 τομές παραφίνης 4μm σε πλακάκιΜυελός/αίμα: 5 Βιοψίες: 10
8045IGH t(14q32)FISH1-2ml Μυελού/3-5ml Αίματος με αντιπηκτικό ηπαρίνη ή βιοψία λεμφαδένα 15-25°C ή 4 τομές παραφίνης 4μm σε πλακάκιΜυελός/αίμα: 5 Βιοψίες: 10

ΚΛΩΝΙΚΟΤΗΤΑ Β ΚΑΙ T

8505Κλωνικότητα TCRγMultiplex PCR3-5 ml περ. αίματος/ Μυελού με αντιπηκτικό EDTA ή βιοψία λεμφαδένα 15-25°Cκατόπιν συνεννόησης
8102TCRα/δFISH1-2ml Μυελού/3-5ml Αίματος με αντιπηκτικό ηπαρίνη ή βιοψία λεμφαδένα 15-25°CΜυελός/αίμα: 5 Βιοψίες: 10
8506Κλωνικότητα IGHMultiplex PCR3-5 ml περ. αίματος/ Μυελού με αντιπηκτικό EDTA ή βιοψία λεμφαδένα 15-25°Cκατόπιν συνεννόησης