Χρόνος Απάντησης
Σε εργάσιμες ημέρες
Βιολογικό
Δείγμα
ΜεθοδολογίαΑνάλυσηΚωδικός
Εξέτασης

Oμιλία στο Π.Μ.Σ. με τίτλο: «Ανθρώπινη Αναπαραγωγή»

Ο κ. Κωνσταντουλάκης Παντελεήμων, PhD, Μοριακός Βιολόγος Γενετιστής, πραγματοποίησε ομιλία την Παρασκευή 19-03-2021 και ώρα 18:00-20:00μμ στα πλαίσια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Ανθρώπινη Αναπαραγωγή: