Χρόνος Απάντησης
Σε εργάσιμες ημέρες
Βιολογικό
Δείγμα
ΜεθοδολογίαΑνάλυσηΚωδικός
Εξέτασης

Ποιοι
Είμαστε

Παντελεήμων Κωνσταντουλάκης

Επιστημονικός Διευθυντής

PhD, Mοριακός Βιολόγος Γενετιστής, ΕΚΠΑ και University of Washington, Seattle, USA

Γεωργία Χριστοπούλου

Διευθύντρια Εργαστηρίου

MSc, PhD, Μοριακός Βιολόγος Γενετιστής, Πανεπιστήμια Πατρών, ΕΚΠΑ και Ιωαννίνων

Ευγενία Γουργουβέλη

Υπεύθυνη Τμήματος Κυτταρογενετικής

Κυτταρογενετίστρια, ErCLG MSc, Karolinska Institute, Stockholm, Sweden

Δέσποινα Ιακωβάκη

Υπεύθυνη Μοριακής Κυτταρογενετικής

Κυτταρογενετίστρια, ErCLG, MSc, King´s College University, London, U.K.

Ελένη Πατσέα

Επιστημονικός Υπεύθυνος Τμήματος Ιστοπαθολογίας

Ιατρός Παθολογοανατόμος, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ

Αριστέα Συμεωνίδου

Επιστημονικός Υπεύθυνος Τμήματος Βιοπαθολογίας

Ιατρός Βιοπαθολόγος, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ

Αριστείδης Παππάς

Ιατρός Βιοπαθολόγος, Τμήμα Βιοπαθολογίας

Ιατρός Βιοπαθολόγος, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ

Κυριάκος Καρυπίδης

Υπεύθυνος Τμήματος Κυτταρομετρίας Ροής

Ιατρός Αιματολόγος, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ

Σταύρος Μπουρνάζος

Υπεύθυνος Μοριακής Γενετικής

PhD, Mοριακός Βιολόγος Γενετιστής, Πανεπιστήμιο Πατρών

Δήμητρα Τσακαλία

Υπεύθυνη Μοριακής Μικροβιολογίας

PhD, Mοριακός Βιολόγος, ΕΚΠΑ

Σταυρούλα Σαμαρά

Μοριακός Βιολόγος, Τμήμα Γενωμικής Ανάλυσης

PhD, Μοριακός Βιολόγος, Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Κατερίνα Οικονομάκη

Μοριακός Βιολόγος, Τμήμα Γενωμικής Ανάλυσης

MSc, Μοριακός Βιολόγος Γενετιστής, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Άρης Σπάθης

Βιολόγος, Τμήμα Κυτταρομετρίας Ροής

PhD, Βιολόγος, ΕΚΠΑ, ESCCA certified operator, SCYM (ASCP)

Ευαγγελία Άγα

Βιολόγος, Τμήμα Κυτταρομετρίας Ροής & Μοριακής Γενετικής

PhD, Βιολόγος, ΕΚΠΑ και Πανεπιστήμιο Πάρμα, Ιταλία

Stephanie Dubos

Βιολόγος, Τμήμα Κυτταρογενετικής

MSc, Πανεπιστήμιο Montpellier, Γαλλία

Παύλος Πολλάκης

Βιολόγος Μοριακής Κυτταρογενετικής

BSc, Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ

Ελένη Κατσώνη

Βιολόγος, Τμήμα Μοριακής Γενετικής

BSc, Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Βασιλική Κατσινή

Χημικός, Τμήμα Κυτταρογενετικής

MSc, ΕΚΠΑ

Ιωάννα Τσίκαρη

Χημικός, Τμήμα Μοριακής Γενετικής

MSc, ΕΚΠΑ

Μαρία Πλουσή

Υπεύθυνη Τμήματος Οργάνωσης & Διοίκησης και Υπεύθυνη Ποιότητας

Msc, Βιολόγος, ΕΚΠΑ

Θεοδούλη Λιόντου

Υπεύθυνη Διοικητικής και Γραμματειακής Υποστήριξης

ΙΕΚ Μηχανογραφημένης Λογιστικής

Χρήστος Δεσποτόπουλος

Τμήμα Προώθησης και Ανάπτυξης

Finance & Accounting, Deree American College

Βασιλική Γεωργίου

Τμήμα Προώθησης και Ανάπτυξης

Τεχνολόγος, ΤΕΙ Αθήνας

Ηλίας Αδαμόπουλος

Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

MSc, PhD, Μοριακός Βιολόγος, University College London

Παναγιώτης Κορρός

Τεχνολόγος Κυτταρογενετικής

Τεχνολόγος, ΤΕΙ Αθήνας

Βασιλική Δρε

Τεχνολόγος Κυτταρογενετικής

Τεχνολόγος, ΤΕΙ Αθήνας

Βασιλική Χατζηδρόσου

Τεχνολόγος Μοριακής Γενετικής

Τεχνολόγος, ΤΕΙ Αθήνας, MSc, Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ

Χαράλαμπος Κατσιώνης

Τεχνολόγος Διεκπεραίωσης κλινικών δειγμάτων

Τεχνολόγος, ΤΕΙ Θεσσαλονίκης

Αθανασία Νομικαρίου

Τεχνολόγος Ιστοπαθολογίας

Τεχνολόγος, ΤΕΙ Αθήνας

Σωτηρία Νίκα

Τεχνολόγος, Γραμματειακή Υποστήριξη & Διεκπεραίωση κλινικών δειγμάτων

Τεχνολόγος, ΤΕΙ Αθήνας

Ιφιγένεια Κατσιγιάννη

Τεχνολόγος, Γραμματειακή Υποστήριξη & Διεκπεραίωση κλινικών δειγμάτων

Τεχνολόγος, ΤΕΙ Αθήνας

Μαρία Πετρόπουλου

Τεχνολόγος, Γραμματειακή Υποστήριξη & Διεκπεραίωση κλινικών δειγμάτων

Τεχνολόγος, ΤΕΙ Αθήνας

Ιωάννα Πελτέκη

Παρασκευάστρια, Γραμματειακή Υποστήριξη & Διεκπεραίωση κλινικών δειγμάτων

Βοηθός Ιατρικών Εργαστηρίων, ΙΕΚ ΣΒΙΕ

Νικόλαος Καλογερόπουλος

Παρασκευαστής Κυτταρογενετικής

Βοηθός Ιατρικών Εργαστηρίων, ΙΕΚ ΣΒΙΕ

Φωτεινή Φατούρου

Παρασκευάστρια Κυτταρογενετικής

Βοηθός Ιατρικών Εργαστηρίων, ΙΕΚ ΣΒΙΕ

Παπαλουκά Νικολέττα

Παρασκευάστρια Διεκπεραίωσης κλινικών δειγμάτων

Βοηθός Ιατρικών Εργαστηρίων, ΙΕΚ ΑΚΜΗ

Σμαράιδω Κοκκόση

Γραμματειακή Υποστήριξη

BSc, Κοινωνιολόγος, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών

Αγγελική Λιασκώνη

Παρασκευάστρια, Γραμματειακή Υποστήριξη & Διεκπεραίωση κλινικών δειγμάτων

Βοηθός Ιατρικών Εργαστηρίων ΙΕΚ Αμαρουσίου

Σοφία Μετάκου

Παρασκευάστρια, Γραμματειακή Υποστήριξη & Διεκπεραίωση κλινικών δειγμάτων

Βοηθός Ιατρικών Εργαστηρίων, ΙΕΚ ΑΚΜΗ

Παναγιώτης Ρήγας

Εξωτερικές εργασίες

TEE Οικονομίας και Διοίκησης

Κωνσταντίνος Ράπτης

Εξωτερικές εργασίες

Απόφοιτος Λυκείου