Χρόνος Απάντησης
Σε εργάσιμες ημέρες
Βιολογικό
Δείγμα
ΜεθοδολογίαΑνάλυσηΚωδικός
Εξέτασης

Παρά τις δυσκολίες των καιρών ο ΓΕΝΟΤΥΠΟΣ συνεχίζει το επιστημονικό του έργο

1.      ΝΕΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΓΕΝΟΤΥΠΟΥ:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1198743X21001646

 

2.     ΑΠΟΔΟΧΗ e-POSTER  στο European Society of Human Genetics Congress:

Dear Pantelis Constantoulakis,

On behalf of the Scientific Programme Committee of the ESHG 2021 Virtual Conference, taking place from June 12-15, 2021, we are pleased to inform you that your abstract entitled

The value of new and old technologies to decipher a sudden cardiac death case
(Control Number: 958)

has been accepted as e-Poster presentation.

With kind regards,

on behalf of
Alexandre Reymond & Joris Veltman
Co-chairs of the Scientific Programme Committee

ESHG 2021 Organising Office
Vienna Medical Academy GmbH
Alser Straße 4, 1090 Vienna, Austria
t: +43 1 405 1383 30
f: +43 1 405 1383 9 30
e: conference@eshg.org
w: https://2021.eshg.org/