Χρόνος Απάντησης
Σε εργάσιμες ημέρες
Βιολογικό
Δείγμα
ΜεθοδολογίαΑνάλυσηΚωδικός
Εξέτασης

Ο Γενότυπος στο Masterclass on Tumor Biomarkers

Ένα εξαιρετικό Συνέδριο Ογκολογίας στο οποίο O ΓΕΝΟΤΥΠΟΣ συμμετείχε ενεργά (δια ζώσης!):