Χρόνος Απάντησης
Σε εργάσιμες ημέρες
Βιολογικό
Δείγμα
ΜεθοδολογίαΑνάλυσηΚωδικός
Εξέτασης

Ο Γενότυπος στο Συνέδριο για την Παθολογία του Τραχήλου και Κολποσκόπηση 2020

Ο ΓΕΝΟΤΥΠΟΣ SCIENCE LABS συμμετείχε με δύο παρουσιάσεις στο Συνέδριο για την Παθολογία του Τραχήλου και Κολποσκόπηση, 2020:
  • Συνύπαρξη HPV λοίμωξης με άλλα σεξουαλικά μεταδιδόμενα μικρόβια όπως αποκαλύπτονται από το STD panel.
Παντελής Κωνσταντουλάκης Επιστημονικός Διευθυντής
  • DNA methylation and cervical cancer: from pathogenesis to therapy.
Σταύρος Δέρδας Επιστημονικός Συνεργάτης