Χρόνος Απάντησης
Σε εργάσιμες ημέρες
Βιολογικό
Δείγμα
ΜεθοδολογίαΑνάλυσηΚωδικός
Εξέτασης

Ο ΓΕΝΟΤΥΠΟΣ με δύο παρουσιάσεις στο Πανελλήνιο Συνέδριο Ογκολογίας της ΕΟΠΕ