Χρόνος Απάντησης
Σε εργάσιμες ημέρες
Βιολογικό
Δείγμα
ΜεθοδολογίαΑνάλυσηΚωδικός
Εξέτασης

05.05.2020 ΟΜΙΛΙΑ: Οι Μοριακές εξετάσεις στην καθημερινή διαγνωστική ρουτίνα του ιατρείου

Ομιλία του κ. Κωνσταντουλάκη Παντελή με τίτλο “Οι Μοριακές εξετάσεις στην καθημερινή διαγνωστική ρουτίνα του ιατρείου” στην 2η Πανελλήνια Ημερίδα Iatrica, 22 Φεβρουαρίου 2020

Αναπαραγωγή Βίντεο