Χρόνος Απάντησης
Σε εργάσιμες ημέρες
Βιολογικό
Δείγμα
ΜεθοδολογίαΑνάλυσηΚωδικός
Εξέτασης

05.05.2020 ΟΜΙΛΙΑ: Οι Μοριακές εξετάσεις στην καθημερινή διαγνωστική ρουτίνα του ιατρείου