Χρόνος Απάντησης
Σε εργάσιμες ημέρες
Βιολογικό
Δείγμα
ΜεθοδολογίαΑνάλυσηΚωδικός
Εξέτασης

Νέες εξετάσεις από Γενότυπο

Για πληροφορίες σχετικά με την παραλαβή του κιτ για τη συλλογή του δείγματος, παρακαλούμε καλέστε στη γραμματεία του κέντρου μας (210 77 70 870) ή επικοινωνήστε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: genotypos@genotypos.gr