Χρόνος Απάντησης
Σε εργάσιμες ημέρες
Βιολογικό
Δείγμα
ΜεθοδολογίαΑνάλυσηΚωδικός
Εξέτασης

Καριέρα / Ευκαιρίες Εργασίας

Το εργαστήριό μας αναζητά:

Βοηθό λογιστή με τουλάχιστον διετή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση για κάλυψη θέσης στο Τμήμα Λογιστηρίου.

Αποστολή βιογραφικών: info@genotypos.gr