Χρόνος Απάντησης
Σε εργάσιμες ημέρες
Βιολογικό
Δείγμα
ΜεθοδολογίαΑνάλυσηΚωδικός
Εξέτασης

Τμήμα Εξυπηρέτησης Κλινικών Μελετών & Ανάπτυξης Μεθοδολογιών