Χρόνος Απάντησης
Σε εργάσιμες ημέρες
Βιολογικό
Δείγμα
ΜεθοδολογίαΑνάλυσηΚωδικός
Εξέτασης

Επιστημονικό
Έργο

2020-5: Συμμετοχή στο Διαδικτυακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ιατρικής Σχολής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης
2020-4: Συμμετοχή στο European Society of Human Genetics 2020, Διδικτυακό Συνέδριο
2020-3: Συμμετοχή στο European Society of Human Genetics 2020, Διδικτυακό Συνέδριο
2020-2: Παρουσίαση στην Ημερίδα της Sophia Genetics, Sao Paolo, Bραζιλία 10 Μαρτίου
2020-1: Παρουσίαση στην 2η Πανελλήνια Ημερίδα του IATRICA, Ιωάννινα 21-23 Φεβρουαρίου
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ-ΜΗΤΕΡΑ-2019
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ-ΙΩΑΝΝΙΝΑ-2019-2
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ-ΙΩΑΝΝΙΝΑ-2019-1
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-2018-2
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-2018
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ-ΒΟΛΟΣ 2019
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ-ΑΘΗΝΑ-2019-2
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ-ΑΘΗΝΑ-2019
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ-ΑΘΗΝΑ-2018-5
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ-ΑΘΗΝΑ-2018-4
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ-ΑΘΗΝΑ-2018-3
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ-ΑΘΗΝΑ-2018-2
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ-ΑΘΗΝΑ-2018-1
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ-USA-2017
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ-LONDON-2018
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ-LIFE-2019
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ-ESMO 2019 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ-EEY-FORUM-2019
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ISRAEL-2018
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ESHG-2019
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ESHG-2018