Χρόνος Απάντησης
Σε εργάσιμες ημέρες
Βιολογικό
Δείγμα
ΜεθοδολογίαΑνάλυσηΚωδικός
Εξέτασης

Εργασία της Επιστημονικής Ομάδας του ΓΕΝΟΤΥΠΟΥ

Μια πολύ σημαντική εργασία της Επιστημονικής Ομάδας του ΓΕΝΟΤΥΠΟΥ με θέμα «Ηοmologous Recombination Deficiency (HRD) in 543 ovarian cancer patients: a single center hands-on experience» παρουσιάστηκε από τον Kαθηγητή Ογκολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Δρ. Αθανάσιο Κωτσάκη στο ESMO CONGRESS 2022 σε μορφή Poster.