Χρόνος Απάντησης
Σε εργάσιμες ημέρες
Βιολογικό
Δείγμα
ΜεθοδολογίαΑνάλυσηΚωδικός
Εξέτασης

Ειδική προσφορά για όλον τον μήνα Οκτώβριο

Για όλον τον μήνα Οκτώβριο θα ισχύει η εξής ειδική προσφορά:

  • Γονίδια προδιάθεσης καρκίνου μαστού/ωοθηκών 450€

    Ανάλυση με NGS των δύο σημαντικότερων γονιδίων που προδιαθέτουν σε καρκίνο μαστού ωοθηκών (BRCA1 και BRCA2) με NGS, καθώς και ανίχνευση ελλείψεων/διπλασιασμών στα γονίδια αυτά

  • PANEL προδιάθεσης καρκίνου μαστού/ωοθηκών και προστάτη 600€

    Πρόκειται για ειδικά επιλεγμένο πάνελ, το οποίο συμπεριλαμβάνει 27 γονίδια που σχετίζονται με τον κληρονομούμενο καρκίνο μαστού/ωοθηκών: ΑΤΜ, ΒΑRD1, BRCA1, BRCA2, BRIP1, CDH1, CHEK2, DICER1, EPCAM, HOXB13, MLH1, MRE11, MSH2, MSH6, MUTYH, NBN, PALB2, PMS2, POLD1, POLE, PTEN, RAD50, RAD51C, RAD51D, SMARCA4, STK11, TP53. με NGS, καθώς και ανίχνευση ελλείψεων/διπλασιασμών στα γονίδια αυτά