Χρόνος Απάντησης
Σε εργάσιμες ημέρες
Βιολογικό
Δείγμα
ΜεθοδολογίαΑνάλυσηΚωδικός
Εξέτασης

O ΓΕΝΟΤΥΠΟΣ μαζί με την Ακαδημία Αθηνών στο Συνέδριο της European Society of Medical Oncology 2023 στη Μαδρίτη