Χρόνος Απάντησης
Σε εργάσιμες ημέρες
Βιολογικό
Δείγμα
ΜεθοδολογίαΑνάλυσηΚωδικός
Εξέτασης

13.01.2020 Βράβευση Health Business Awards 2019

Βράβευση του Εργαστηρίου Γενότυπος Science Labs για την Στρατηγική Συνεργασία με την Παγκόσμια Κοινότητα στην παροχή υπηρεσιών υγείας μέσω γενωμικού ελέγχου με καινοτόμες τεχνικές (NGS) από τα Health Business Awards 2019