Χρόνος Απάντησης
Σε εργάσιμες ημέρες
Βιολογικό
Δείγμα
ΜεθοδολογίαΑνάλυσηΚωδικός
Εξέτασης

Δελτία τύπου

11.05.2020 Διαπίστευση από το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης για τη Μοριακή Ανίχνευση του Κορωνοϊού
01.05.2020 Ερωτηματολόγιο του Π.Ο.Υ. για τη Μοριακή Διάγνωση του SARS-CoV-2. Αξιολόγηση του εργαστηρίου μας.
16.04.2020 Νέος Κορωνοϊός SARS-CoV-2 (COVID-19): Τρόπος εξάπλωσης και μηχανισμοί άμυνας
14.04.2020 Νέος Κορωνοϊός SARS-CoV-2 (COVID-19): Μέθοδοι διάγνωσης και ανάπτυξη ανοσίας
20.03.2020 Νέος Κορωνοϊός SARS-CoV-2 (COVID-19): Μύθοι και πραγματικότητα!
13.03.2020 Μοριακοί Διαγνωριστικοί Έλεγχοι για Κορωνοϊό (COVID-19)

14.09.2021 Οδηγός Τιμών για εξετάσεις σχετικές με την (COVID-19)