Χρόνος Απάντησης
Σε εργάσιμες ημέρες
Βιολογικό
Δείγμα
ΜεθοδολογίαΑνάλυσηΚωδικός
Εξέτασης

Δελτία τύπου

06.01.2022 Οδηγός τιμών για εξετάσεις σχετικές με την COVID-19
09.12.2021 O ΓΕΝΟΤΥΠΟΣ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ
14.09.2021 Οδηγός Τιμών για εξετάσεις σχετικές με την (COVID-19)
11.05.2020 Διαπίστευση από το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης για τη Μοριακή Ανίχνευση του Κορωνοϊού
01.05.2020 Ερωτηματολόγιο του Π.Ο.Υ. για τη Μοριακή Διάγνωση του SARS-CoV-2. Αξιολόγηση του εργαστηρίου μας.
16.04.2020 Νέος Κορωνοϊός SARS-CoV-2 (COVID-19): Τρόπος εξάπλωσης και μηχανισμοί άμυνας
14.04.2020 Νέος Κορωνοϊός SARS-CoV-2 (COVID-19): Μέθοδοι διάγνωσης και ανάπτυξη ανοσίας
20.03.2020 Νέος Κορωνοϊός SARS-CoV-2 (COVID-19): Μύθοι και πραγματικότητα!
13.03.2020 Μοριακοί Διαγνωριστικοί Έλεγχοι για Κορωνοϊό (COVID-19)